BGreen-it Sedum Light

Sedum Light ger ett enhetligt, lätt och diskret sedumtak med låg vegetation och enkel artvariationDet gröna BGreen-it Sedum Light-taket används på tak med taklutning på maximalt 25o när det önskas ett lätt tak med låg artsvariation.

BGreen-it Sedum Light består av två komponenter; en vattenhållande filtduk och en BG Premium sedummatta. Detta gör installationen snabb och effektiv. Efter etablering anpassar sedumplanteringen sig till rådande förhållanden och så småningom dominerar de två-tre starkaste arterna.

Den extensiva takvegetationen är inte lämplig för vistelse eller aktiv användning, men sedumväxterna tål att belastas under underhållsarbete. BGreen-it Sedum Light kräver inte rotspärrsfolie eller rothämmande takpapp om det finns en underhållsplan på taket.

Fördelar med ett BGreen-it Sedum Light grönt tak

 • En mycket lätt konstruktion
 • Enhetligt uttryck
 • Färdigt sedumskikt efter utläggning
 • Minimalt underhåll
 • Växtgaranti - vid korrekt underhåll
Sedum light - lätt och enkel artvariation
Sedum light - BGreen-it  Underhåll av BGreen-it Sedum Light grönt tak

  Teknisk data

  Systemtjocklek40 mm
  Material, vattenhållande dukPP/PES
  Vikt, vattenmättat45 kg/m2
  Vattenretention av årlig nederbördca. 40 %
  Max. vattenabsortionca. 20 l/m2
  Brandtestat enligtBRoof (t2)


  

  BGreen-it Sedum Light - FAQ

  De vanligaste frågorna BGreen-it Sedum Light gröna tak.

  1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas, dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad. Ett sedumtak kräver minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Plantorna har en hög regenerationsförmåga.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Det gröna takets etableringsperiod beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden är från april till juli. Genom att välja andra blommor kan blomstringstiden förlängas. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum Light grönt tak. Färgerna är normalt vita, gula, rosa, röd till blå, men även före och efter blomstringssässongen håller sig taket vackert.


  FAQ BGreen-it Sedum Light
  Sedum light sedumtak | uppbyggned
    Uppbyggnad

  • 30 mm BG sedummatta
  • Vattenhållande dräneringsduk 1200 g/m²
  • Vattentätt membran
  


  Referensprojekt - titta närmare på våra gröna taklösningar


  Vi har genom åren designat, installerat och underhållit ett stort antal olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

  På vår referenssida kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat.


  Referensprojekt


  


  

  Ladda hem och läs!

  
  


  Se alla våra broschyrer, datablad och tekniska ritningar inom BGreen-it gröna tak.

  Fler nedladdningar

  


  


  Kontakta våra tekniska konsulter

  De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

  Kontakta oss på 0771 48 9000
  eller
  info@byggros.se