Sedum Light ger ett enhetligt, lätt och diskretSsedumtak med enkel artvariation


BGreen-it Sedum light

Sedum Light ger ett enhetligt, lätt och diskret sedumtak med enkel artvariationDet gröna BGreen-it Sedum Light-taket används på tak med takutning på maximalt 25o när det önskas ett lätt tak med låg artsvariation. En av de stora utmaningarna för gröna tak är ofta vikten, och därför är BGreen-it Sedum Light förmodligen den mest använda lösningen genom tiden. BGreen-it Sedum Light består av två komponenter; en vattenhållande filtduk och en BG Premium sedummatta. Detta gör installationen snabb och effektiv. Efter etablering anpassar sedumplanteringen sig till rådande förhållanden och så småningom dominerar de två-tre starkaste arterna.

Gödning av detta system är mycket viktigt eftersom magasinet med gödselmedel i den 30 mm tjocka sedummattan är begränsat. Taken göds minst en gång på våren men också helst på hösten. Rekommenderad dosering är 50 till 100 g/m2 4–6 månaders långtidsverkande gödselmedel.

Den extensiva takvegetationen är inte lämplig för vistelse eller aktiv användning, men sedumväxterna tål att belastas under underhållsarbete. BGreen-it Sedum Light kräver inte rotspärrsfolie eller rothämmande takpapp om det finns en underhållsplan på taket.
​​​​​​​

Sedumlight - BGreen-it sedumtak

Fördelar

  • En mycket lätt konstruktion
  • Enhetligt uttryck
  • Färdigt sedumskikt efter utläggning
  • Minimalt underhåll
  • Växtgaranti - vid korrekt underhåll


UnderhållTekniska data

Systemtjockek40 mm
Material, vattenhållande dukPP/PES
Vikt, vattenmättat45 kg/m2
Vattenretention av årlig nederbördca. 40 %
Max. vattenabsortionca. 20 l/m2
Brandtestat enligtBRoof (t2)
Uppbyggnad

  • 30 mm BG sedummatta
  • Vattenhållande dräneringsduk 1200 g/m²
  • Vattentätt membran
    ​​​​​​​Sedum light sedumtak | uppbyggnedKontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
​​​​​​​

​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på