BGreen-it Takträdgård | gröna tak


BGreen-it Takträdgård

BGreen-it Takträdgård ger möjlighet för anläggning av vackra och frodiga trädgårdar på tak och bjälklag, där den intensiva takvegetationen är ägnad till vistelse och aktivt användande.Systemet erbjuder stora möjligheter på design, där planteringen kan kombineras med trädgårdsinredning och andra trädgårdselement som till exempel gräs, perenner, buskar och träd. Takträdgårdar ger ett varierat uttryck, och det intensiva taksystemet gör det möjligt att bygga upp takträdgården eller takterrassen som en traditionell trädgård i marknivå.

BGreen-it Takträdgårdar kan etableras på tak och på alla slags bjälklag. En takträdgård förbättrar byggnadens klimategenskaper, vätskeretention och ökar tätskiktets livslängd. Dessutom skapar gröna takträdgårdar utrymme för naturen i staden, möjlighet till fritidssysselsättning och ökar byggnadens estetiska värde.

Systemet är ett flerskiktssystem som innehåller skyddsduk, dränerings- och vattenreservoarplattor, fiberduk samt jordsubstrat för perenner, buskar och träd. Den intensiva takvegetationen lämpar sig för vistelse och aktiv användning.
​​​​​​​Fördelar med BGreen-it Takträdgårdar

  • Ökar fastighetens sälj- och nyttovärde
  • Otaliga designmöjligheter
  • Låga investeringskostnader
  • Ideel teknisk lösning
  • God vattenabsorbering - tar upp regnvatten och avlastar avloppssystem
  • Skyddar membran på omvända takSedumtak lösningar | Otaliga designmöjligheter

Användning och funktion

Ett intensivt grönt tak gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden, där det kan skapas möjligheter motsvarande områden på marknivå.

En enkel och lätt lösning till att skapa gröna miljöer i tätbebyggda områden. Ofta ser vi byggnadens tak användas til takterrasser, lekplatser eller prydnadsträdgårdar med gräs, perenner och gångbanor.

Utnyttjande av takarealer till att etablera en takträdgård kommer att ge byggnaden en stor värdeökning då den ökar husets aktiva areal.

Här kan du ladda ner en underhållsplan för BGreen-it Takträdgårdar.


Tekniska data

Vikt, vattenmättatfrån 350 - 1300 kg/m², beroende på tjocklek på jordlager
Material, dränerings- och vattenreservoirHIPS återunnen plast
Systemtjocklek300 - 1000 mm
Vandretention av årlig nederbördUpp till 90 %
Vattenretention i dränering- och vattenreservoir19,59 liter vatten/m²
Max. vattenabsoption150 - 440 l/m2
Rothämmande membranRotfast tätskikt eller rotspärrsfolie


Läs mer om våra gröna taklösningar BGreen-it Takträdgårdar nedan, eller kontakta en våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för ditt gröna tak-projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.

​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på