BGreen-it Takträdgård

BGreen-it Takträdgårdar för dina intensiva gröna takTakträdgårdar skapar en trivsam boendemiljöTakträdgårdar ger stora möjligheter för anläggning av vackra och frodiga takträdgårdar på tak och bjälklag. takträdgårdar är den intensiva takvegetationen lämplig att beträdas aktivt. BGreen-it systemet erbjuder en mängd designalternativ där växtligheten kan kombineras med trädgårdsinredning och andra trädgårdselement som till exempel gräs, perenner, buskar, träd och mycket mer.

Takträdgården ger ett varierat uttryck och det intensiva taksystemet gör det möjligt att bygga takträdgården eller takterrassen som en traditionell trädgård på terrängnivå.

Fördelar med BGreen-it Takträdgårdar

 • Ökar fastighetens sälj- och nyttovärde
 • En mängd designmöjligheter
 • Låga investeringskostnader
 • Ideal teknisk lösning
 • God vattenabsorbering eftersom de absorberar regnvatten och avlastar avloppssystemen
 • Skyddar membran på omvända takGröna Tak takträdgårdar - BGreen-it
BGreen-it taghaver  Teknisk data for BGreen-it takträdgårdar

  Vikt, vattenmättat från 350 - 1300 kg/m², beroende på tjocklek på jordlager
  Material, dränerings- och vattenreservoar HIPS återvunnen plast
  Systemtjocklek 300 - 1000 mm
  Vattenretention av årlig nederbörd Upp till 90 %
  Vattenretention i dränering- och vattenreservoar 19,59 liter vatten/m²
  Max. vattenabsorption 150 - 440 l/m2
  Rothämmande membran Rotfast tätskikt eller rotspärrsfolie
  

  Gröna tak har många användningsområden

  Ett intensivt grönt tak gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden, där det kan skapas möjligheter motsvarande områden på marknivå.

  Gröna takträdgårdar är en enkel och smidig lösning till att skapa gröna miljöer i tätbebyggda områden. Ofta används byggnadens tak till takterrasser, lekplatser eller prydnadsträdgårdar med gräs, perenner och gångbanor.

  Utnyttjande av takarealer till att etablera en takträdgård kommer att ge byggnaden en stor värdeökning då den ökar husets aktiva areal.


  Här kan du ladda ner en underhållsplan för BGreen-it Takträdgårdar

  Takträdgård med BGreen-it systemet
  Takträdgård med BGreen-it taksystem | uppbygnad
  


  Uppbyggnad av en typisk grön takträdgård

  • Intensivt jordsubstrat - SIM

  • Filterduk VLF-200
  • Dränerings- och vattenreservoar, DiaDrain 40H
  • Fuktabsorberande skyddsduk, VLU 300
  

  BGreen-it Sedum - FAQ

  Få svar på de vanligaste frågorna om BGreen-it Sedumtak.

  1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. BGreen-it sedumtaket kräver därför minimalt underhåll, då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner. De växer och frodas även under tuffare villkor. Under långvariga torrperioder är dock bevattning nödvändig på grund av takets mycket tunna struktur.

  2. Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Hur länge vegetationen på ett BGreen-it grönt tak är etablerat beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Vid valet av sedummattor uppnås ett färdigt resultat strax efter utläggning. Om du väljer sedumspiror eller sedumpluggar tar det vanligtvis två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.

  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden för klassisk sedumtillväxt är från april till juli. Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert före och efter blomningsperioden.

  FAQ - här får du svar på frågor om BGreen-it Gröna tak
  Se våra BGreen-it Gröna tak referensprojekt
  


  Referensprojekt - Titta närmare på våra gröna taklösninga

  Genom åren har vi dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

  I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

  Referensprojekt


  

  Ladda hem och läs!

  
  


  Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

  Se fler nedladdningar

  


  Kontakta våra tekniska konsulter

  De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

  Kontakta oss på 0771 48 9000
  eller
  info@byggros.se