Gröna Tak | BGreen-it ytarmering


BGreen-it ytarmering

Lösningar till armerade arealer på takträdgårdar, takterrasser och bjälklagEn takterrass eller takträdgård gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden. Här kan rekreationsmöjligheter skapas som motsvarar dem som finns på marknivå.

När det handlar om intensiva tak för rekreation planeras normalt också armerade ytor kombinerat med planterade områden. Detta kan utföras på flera sätt.Två sätt att planera ytarmerade områden

Armerade områden utförs antingen med distanstötter som står direkt på det
vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak), eller också läggs en
dräneringsmatta ut på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak)
och ovanpå detta läggs ett lager bergkross med ytarmering.

En intensiv takträdgård konstrueras normalt på ett inverterat tak där isoleringen är placerad ovanpå det vattentäta membranet och skyddar detta. Detta kräver extra uppmärksamhet och fokus på korrekt dränering.

Konstruktion på distanstötter på inverterat tak
Vid konstruktion på distanstötter på ett inverterat tak sker dränering obehindrat ovanpå isoleringsskiktet mellan distanstötterna. För att säkerställa att nerträngande vatten i isoleringen också dräneras bort läggs en dräneringsmatta mellan det vattentäta membranet och isoleringsskiktet, om detta inte är en dräneringsisolering som till exempel Pordrän.

Konstruktion på skikt av stenkross
Vid ytarmering som konstrueras på stenkross placeras en dräneringsmatta under skiktet av stenkross. Om isoleringsskiktet inte är dränerande bör det läggas ut en dräneringsmatta både ovanpå och under isoleringsskiktet.

  


  


  


  BGreen-it ytarmering till gröna tak
  Uppbyggnead av gröne tak med ytarmering
  


  

  Fakta om ytarmering på gröna tak

  • Stabila terrasser, stigar och brandvägar
  • Kan etableras på semi-intensiva og intensiva tak
  • Konstruktion på bergkross eller justerbara distanstötter
  • Valfri beläggning: trä, asfalt, gummi och grus
  • Komplett avvattnings- och dräneringssystem
  


  Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
  ​​​​​​​

    ​​​​​​​

  


  Har du behov av rådgivning?
  Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på