BGreen-it Ytarmering

Fina lösningar till armerade arealer på takträdgårdar, takterrasser och bjälklagEn takterrass eller takträdgård gör det möjligt att utnyttja den femte fasaden till ett användbart uterum i omedelbar förbindelse till byggnaden. Här kan rekreationsmöjligheter skapas som motsvarar dem som finns på marknivå. När det handlar om intensiva tak för rekreation planeras normalt också armerade ytor kombinerat med planterade områden. Detta kan utföras på flera sätt.

Planering av ytarmerade områden på två vis

Ytarmerade områden utförs antingen med distansfötter som står direkt på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak), eller också läggs en dräneringsmatta ut på det vattentäta membranet (eller isolering vid inverterat tak) och ovanpå detta läggs ett lager bergkross med ytarmering.

En intensiv takträdgård etableras normalt på ett omvänt tak där isoleringen är placerad ovanpå det vattentäta membranet och skyddar detta. Detta kräver extra uppmärksamhet och fokus på korrekt dränering.

Etablering på distansfötter på omvänt tak

Vid etablering på distansfötter på ett omvänt tak sker dränering obehindrat ovanpå isoleringsskiktet mellan distanstötterna. För att säkerställa att nerträngande vatten i isoleringen också dräneras bort läggs en dräneringsmatta mellan det vattentäta membranet och isoleringsskiktet, om detta inte är en dräneringsisolering som till exempel Pordrän.

  


  


  Ytarmering på tak
  Grönt tak med BGreen-it ytarmering
  

  Etablering på skikt av stenkross

  Vid ytarmering som etableras på stenkross placeras en dräneringsmatta under skiktet av stenkross. Om isoleringsskiktet inte är dränerande bör det läggas ut en dräneringsmatta både ovanpå och under isoleringsskiktet.

  Fakta om ytarmering på gröna tak

  • Stabila terrasser, stigar och brandvägar
  • Kan etableras på semi-intensiva och intensiva tak
  • Konstruktion på bergkross eller på justerbara distansfötter
  • Valfri beläggning: trä, asfalt, gummi och grus
  • Komplett avvattnings- och dräneringssystem
  


  BGreen-it Ytarmering
  


  

  BGreen-it Sedum - FAQ

  Få svar på de vanligaste frågorna gällande BGreen-it gröna tak.

  1. Ska vegetationen vattnas och/eller klippas?

  Vegetationen på ett BGreen-it grönt tak ska under normala förhållanden varken vattnas eller klippas. Det gröna taket kräver därmed minimalt underhåll då vegetationen består av extremt torktåliga och härdiga perenner, som i deras naturliga omgivning också trivs under hårda levnadsvillkor. Dock kan det i mycket torra perioder vara nödvändigt med vattning på grund av takets mycket tunna uppbyggnad.

  2.
  Hur lång tid tar det tills vegetationen är helt etablerad?

  Det beror mycket på omgivningen och planteringsmetoden. Väljs sedummattor fås ett färdigt resultat direkt efter utläggning. Väljs sedumspiror eller sedumpluggar tar det typiskt två till tre säsonger innan takytan är helt täckt.


  3. När och i vilka färger blomstrar plantorna på taket?

  Huvudblomstringstiden för den klassiska sedumtillväxten är från april till juli.  Normalt växer det 2 – 4 olika sedumarter på ett BGreen-it Sedum grönt tak. Färgerna är i vita, gula, rosa, röd och blå nyanser. Taket är också vackert både före och efter blomstringssässongen.


  BGreen-it Gröna Tak - få svar på dina frågor här
  Se våra gröna tak lösningar här
  


  Referensprojekt - Läs mer om våra gröna taklösningar

  Vi har genom åren dimensionerat, installerat och underhållit ett brett utbud av olika BGreen-it-gröna taklösningar. Vi arbetar alltid utifrån kundens specifika önskemål och behov när vi levererar en taklösning.

  I vårt referensavsnitt kan du titta närmare på ett stort antal av de gröna taklösningarna vi har designat och levererat, så att du kan få inspiration till din nya lösning med grönt tak.

  Referensprojekt


  

  Nedladdningar

  
  


  Se alla våra broschyrer, datablad samt tekniska ritningar

  Se fler nedladdningar

  


  


  Kontakta våra tekniska konsulter

  De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

  Kontakta oss på 0771 48 9000
  eller
  info@byggros.se