Dränering av bro- och stödkonstruktioner


En stödmurs stabilitetsproblem kan nästan alltid relateras till en otillräcklig dränering. Det samma gäller för brokonstruktioner där vatten kan ha inverkan på stabiliteten samtidigt som det kan vara en risk för fuktproblem och vattenskador. Ett mycket effektivt sätt att avhjälpa detta problem är att använda dräneringsmattor eller dränerande strips.


Användning av dräneringsmattor:

Det talas ofta om ytdränering som läggs på hela konstruktionens yta – antingen horisontellt eller vertikalt. Dräneringsmattor kan även användas i skiljelagret mellan råjorden och återfyllnaden så att risken för uppbyggnad av vattentryck minimeras.Exempel på användning:
​​​​​​​


Dräneringsmatta som används bakom en stödmur.

Till denna lösning rekommenderar vi Enkadrain dräneringsmatta eller BG-grundmursmatta.


Dräneringsmatta som används vid risk för vattentryck i skiljelagret mellan bakfyllnaden och existerande råjord.

Till denna lösning rekommenderar vi Enkadrain dräneringsmatta.


Däckkonstruktion med dräneringsmattor i skiljelagret mellan fuktisolering och överbyggnaden.


Dränerande strips används främst vid leriga bakfyllningar, våt råjord eller liknande. Mängden av drän varieras beroende på jordens egenskaper.

De dränerande stripsen kan även användas i skiljelagret mellan bakfyllnaden och råjorden på samma sätt som dräneringsmattor.

Dräneringsstripsen byggs in i flera nivåer. Avstånden mellan stripsen kan varieras beroende på de aktuella behoven. Dräneringskärnan separeras från bakfyllnaden med en egen geotextil.

Till denna lösning rekommenderar vi Colbondrain vertikaldränering och geotextilier.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på