C-MAG - Kombimagasin

Infiltrations- och uppsamlingsmagasin för takvatten och ytvattenFlera kommuner erbjuder idag att markägare kan få återbetalning av sin anslutningsavgift om det etableras magasin för infiltration av tak- och ytvatten i befintliga byggnader. För detta ändamål har vi utvecklat ett nytt prefabricerat LAR-magasin, som vi kallar C-MAG.

C-MAG kombimagasinet är ett traditionellt infiltrationsmagasin med möjlighet för att magasinera en del av dagvattnet till senare användning till exempelvis biltvätt och trädgårdsbevattning. Magasinen är inpackade i en permeabel skyddande fiberduk på alla sidor, medan botten är inpackad i ett kraftigt HDPE membran, som gör det möjligt att lagra dagvatten för senare användning.

Magasinen tillverkas under kontrollerade förhållanden i våra fabrikshallar, därefter levereras de till byggarbetsplatsen där de kan installeras och genast tas i bruk.

Magasinen kan levereras i kundspecifika dimensioner från mindre enheter till privata trädgårdar till stora magasin som kan ta emot vatten från flera byggnader. Efter behov levereras C-Mag-magasinet med förinstallerade in- och utlopp.

C-MAG kombimagasin dagvattenmagasin
C-MAG kombimagasin dagvattenmagasinFördelar med ett C-MAG prefabricerat kombimagasin

 • Kombinerar infiltration och lagring i ett magasin
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med inbyggda spolkanaler i magasin samt möjlighet för kamerainspektion
 • Kan användas till områden med tung trafik

Användningsområden för C-MAG dagvattenmagasin

 • Uppsamlingsmagasin
 • Underjordiska regnvattenmagasin

 • Infiltrationsanläggning till lokal dagvattenhantering
Egenskaper för C-MAG Kombimagasin

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd- 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m

Vatten- / nettovolym - Ca. 96% av yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tysk SLW 60 Norm vid 80 cm jordtäckning
Täthet - Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt - Centerplacerade inspektionsschakt i dimension 40 x 40 cm
Skyddsduk - BG-Tex 300
Vattentätt membran - HDPE
Fiberduk - DuPont Typar SF40
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål < Ø500
Ventilation - Premonterade enl. önskemål < Ø500
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Kan seriekopplas - Ja
Hållbarhet - 50 år

C-MAG Infiltrations- och lagringsmagasinGalleri
Teknisk ritning
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se