CityVext är ett specialtillverkat jordförbättringsmedel med pimpsten

Få kontroll över dräneringshastigheten. Effektivisera filtrering och rening av dagvatten
CityVext är ett specialframställt jordförbättringsmedel

Med CityVext har vi skapat ett unikt jordförbättringsmedel som har en balans mellan vattnets dräneringshastighet och jordens förmåga att filtrera och rengöra dagvattnet effektivt. Jordförbättringsmedlets speciella sammansättning innebär att den gör sin uppgift bättre än de traditionella mullblandningarna vi vanligtvis använt.

Pimpsten - en ingrediens som gör hela skillnaden

CityVext jordförbättringsmedel går ut på att de porösa pimpstensmineralerna får utgöra en betydande komponent. Tack vare sin höga porositet har pimpsten en mängd unika egenskaper, vilket innebär att den uppnår en volymprocent på hela 45 % även vid maximalt uppnådd vattenkapacitet samtidigt som luftinnehållet uppgår till >25 vol. %.

CityVext - ett specialtillverkat jordförbättringsmedel
CityVext - ett effektivt jordförbättringsmedelCityVext ger jordförbättringsmedlet en stabil genomträngning och god jordmån för växtligheten

CityVext använder en speciellt utvecklad sammansättning av både organiskt och oorganiskt material. Det leder till ett jordförbättringsmedel som kan absorbera stora mängder vatten. Vattnet lagras i jordförbättringsmedlet för att senare användas av växterna. Samtidig erbjuder det en stabil genomträngning och hög dräneringskapacitet.

Perfekt för dagvattenhantering

CityVext jordförbättringsmedel används vanligtvis i kombination med dagvattenhanteringslösningar. Vi använder jordförbättringsmedlet tillsammans med våra prefabrikerade dagvattensmagasin (länk) och andra LAR-element. Lösningen garanterar på så sätt en regelbunden genomträngning och optimala växtförhållanden för de växter och träd växer i jorden.
CityVext är en viktig komponent i vår effektiva dagvattenhantering från vägyta till recipient

Följande film demonstrerar på vilket sätt CityVext jordförbättringsmedel integreras naturligt i vår helhetslösning för dagvattenhantering. Det ger trygghet genom hela kedjan - från det att regnvattnet faller till marken tills att det hamnar hos recipienten.

Effektive regnbede giver effektiv regnvandshåndtering


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper gärna dig med lösningar till ditt senaste projekt.

Kontakta oss på 5948 9000
eller
info@byggros.com