Byggros Gröna Tak | DiaDrain dräneringsplattor


DiaDrain dräneringsplattor till gröna tak

DiaDrain 25H, DiaDrain 40H och DiaDrain 60H säkrar ökad vattendränerings- och ventilationskapacitet av takvegetationenDiaDrain är dränering- och vattenreservoarplattor som tål hög belastning och används till avvattning och magasinering av regnvatten under det gröna takets vegetation.

Dräneringsplattorna är tillverkade av återvunnen ”high-impact” polystyren (HIPS) och har mönster på båda sidor. Dränerings- och vattenreservoarplattans primära funktion är att dränera överflödigt regnvatten till utloppet, men också att säkra en effektiv kontinuerlig undervattning och ventilering av vegetationen på det gröna taket.

DiaDrain dräneringsplattor till gröna tak och sedumtak

Fördelar

  • Enkel installation
  • Lättviktsmaterial
  • God belastningskapacitet
  • Ökad vattendränerings- och ventilationskapacitet
  • Kontinuerlig ventilation
  • Formstabil
  • Ekonomiskt gynnsam för lagring och transportEnkel installation av dräneringsplattorna

Dräneringsplattorna läggs ovanpå en skyddstextil som till exempel VLU skyddsduk. På platta ytor läggs dräneringsplattorna bredvid varandra utan att överlappa. På tak med lutning ska dräneringsplattorna överlappa varandra med en eller två "toppar". Efter detta ska det läggas ut en VLF filterduk (100-200 g/m2) ovanpå dräneringsplattorna för att undgå utlakning av substratskiktet. Därefter läggs substratet ut och slutligen den önskade vegetationen.Nedan finner du information om olika Dränerings- och vattenreservoarplattor. Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
​​​​​​​DiaDrain 25H

DiaDrain-25H dräneringsplattor är lämpade till extensiva planteringar på takkonstruktioner med ett jämt fall på minst 2 % och en avvattningslängd på max. 29 meter.

Dräneringspatta till extensiva planteringar | Diadrain 40H


DiaDrain 40H

DiaDrain-40H dräneringsplatta lämpar sig för extensiva och semi-intensiva planteringar på takkonstruktioner där det på grund av takets lutning maximalt kan samlas 2 cm vatten och där avvattningslängden inte överstiger 80 m.
Dräneringspatta till extensiva planteringar | Diadrain 60H


Diadrain 60H

DiaDrain-60H dräneringsplatta är en dräneringsplatta med hög vattenabsorberingskapacitet som lämpar sig för underbevattning med uppdämningssystem. Plattorna säkrar en kontinuerlig avvattning under vägar och andra anläggningar.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på