BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


BG-grundmursmatta- fuktspärr till källargolv, vägg och tak

Den säkra professionella lösningen för fuktskydd av källare och golvAnvändningen av en grundmursmatta är en känd teknik som i många år använts över hela Europa. Grundmursmattor används primärt som fuktspärr mot källarväggar, under flytande golv och som underlag för grästorvstak.

BG-grundmursmatta är testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP som utfärdar godkännande på byggvaror i förhållande till "Europeiska Organisationen för Tekniskt Godkännande".Fakta om BG-Grundmursmattor

Grundmursmattan är en 0,5 mm fuktspärr framställd av polyeten (HDPE). Grundmursmattor monteras alltid med nabbarna mot grundmuren, vilket skapar en luftspalt mellan matta och vägg. Genom att dessutom montera en diffusionsöppen värmeisolering mellan grundmur och grundmursmatta skapas en temperaturskillnad mellan konstruktion och mark. Det betyder att källarväggen kan andas, det vill säga frigöra fukt genom grundmurens yttersida (temperaturen måste vara minst 5°C lägre i marken i förhållande till väggen).

BG-grundmursmatta levereras i olika versioner med nabbhöjder på 8-20 mm och i kombination med en påmonterad geotextil.Användningsområde för BG-grundmursmatta

Fuktspärr mot golv

BG-grundmursmatta med tillbehör kan som system användas till fuktsäkring av golv. Fuktspärren spärrar effektivt mot fukt från underliggande betong. Mattan monteras med nabbarna mot betongen så att det bildas en luftspalt som kan ventilera. Det betyder att fukt och dålig lukt kan ledas bort.

Innergolv lagda på BG-grundmursmatta uppnår en god stegljudsdämpning. Denna ljuddämpning kan ytterligare förbättras genom att lägga en ljuddämpande duk (geotextil) över grundmursmattan. Golvet blir samtidigt mer elastiskt och därmed mjukare och behagligare att gå på.


Källargrundmurar/ytterväggskonstruktioner

  • Används som kapillärbrytande fuktspärr på källargrundmurens yttersida.
  • Används oftast i kombination med dränering av källargrundmurar och byggkonstruktioner under mark.
  • Är en fuktspärr för att skydda mot fuktinträngningar utifrån.
  • Är källarutrymmet uppvärmt bör grundmursmattan kompletteras med en utanpåliggande fuktskyddad värmeisolering. Värmeisoleringen gör att temperaturen i källarväggskonstruktionen blir högre och väggen blir varmare. Konstruktionen ger även en energibesparing.
  • Utanför grundmursmattan eller isoleringen måste det alltid etableras ett dränerande lager.


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på