BG Grundmursmatta

Den säkra professionella lösningen för fuktspärr för källare och golv
Grundmursmattor har använts för fuktspärr i hela Europa under många år. Grundmursmattor används främst för lösningar för fuktspärr av källarväggar, som fuktspärr under flytande gol​​​​​​​v och som grund för grästorvtak.

Fakta om grundmursmattor

Grundmursmattan är en 0,5 mm fuktspärr som är framställd av polyeten (HDPE).

Grundmursmattor har nabbar, som skapar en luftspalt mellan matta och vägg när den monteras mot grundmuren. Det betyder att källarväggen kan andas, det vill säga frigöra fukt genom grundmurens yttersida (temperaturen måste vara minst 5°C lägre i marken i förhållande till väggen).   

Grundmursmattor ska alltid monteras med nabbarna mot grundmuren. På så sätt rinner fukten antingen ner på källarväggens utsida eller grundväggen för att så småningom hamna i omkretsavloppet.

Flera nabbhöjder och möjlighet för en påmonterad geotextil

BG grundmursmatta levereras i olika versioner med nabbhöjder på 8-20 mm och i kombination med en påmonterad geotextil.

BG Grundmursmatta - fuktspärr för källare och golv
BG Grundmursmatta - fuktspärr för källare och golv


Användningsområde för BG-grundmursmatta

Grundmursmatta på golv

Med rätt tillbehör är grundmursmattan en effektivt fuktspärr av golv. Fuktspärren blockerar effektivt fukt från den underliggande betongen. Mattan monteras med nabbarna mot betongen så att det bildas en luftspalt som kan ventilera bort fukt och dålig lukt från golvet.

Innergolv lagda på BG-grundmursmatta uppnår en god stegljudsdämpning. Denna ljuddämpning kan ytterligare förbättras genom att lägga en ljuddämpande duk (geotextil) över eller under grundmursmattan. Golvet blir samtidigt mer elastiskt och därmed mjukare och behagligare att gå på.

Grundmursmattan på källargrundmurar/ytterväggskonstruktioner

Grundmursplader skal anvendes som kapillarbrydende (fugtspærrende) membran på ydersiden af kældervæggen. Pladen anvendes i kombination med omfangsdræn til kælderydervægge af beton, letbeton eller murværk under terræn for at beskytte mod fugtindtrængning og for at sikre, at eventuel fugt i kælderrummet kan komme ud. Grundmurspladen kan med fordel anvendes i forbindelse med opvarmede kælderrum, men der bør altid isoleres udvendigt med en ikke-fugtoptagende isolering.

Grundväggar ska användas som kapillärbrytande (fuktspärrande) membran på utsidan av källarväggen. Plattan används i kombination dränering av källargrundmurar och byggkonstruktioner under mark för att skydda mot fuktgenomträngning och för att säkerställa att all fukt i källaren kan komma ut. Grundmursmattan kan med fördel användas i anslutning till uppvärmda källarrum, men utsidan ska alltid isoleras med en icke fuktabsorberande isolering.

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se