Colbonddrain vertikaldränering

Professionell konsolidering av mjuk mark genom vertikaldränering med hög prestandaVertikaldränering förkortar konsolideringstiden och minskar byggtiden

Colbonddrain är en prefabricerad och högpresterande vertikaldränering med lång livslängd som är konstruerad för att förkorta konsolideringstiden för mjuka och vatteninnehållande avlagringar i samband med förbelastning.

Colbonddrain är konstruerad med en bredd på ca 100 mm och en tjocklek på cirka 3-5 mm, och Colbonddrain består av en 3-dimensionell dräneringskärna av polyester som omsluts av en non-woven geotextil av polyester.

Den nya Colbonddrain CX1000-50 prefabricerade vertikaldräneringen (PVD) erbjuder en ekonomiskt gynnsam lösning och ger konsolidering på några månader snarare än år. Den betydligt kortare konsolideringstiden ger högre säkerhet i designprocessen och minskar framför allt den totala byggtiden. I slutändan innebär detta minskade kostnader för byggherren.

  Colbonddrain vertikaldränering
  Colbonddrain - effektiv vertikal dræning
  

  ​Optimal dränering och stabilt underlag

  Filteregenskaperna i Colbonddrains dräneringskomponenter är perfekt anpassade för de jordarter som vanligtvis konsolideras. Dräneringens konstruktion säkerställer optimal avvattning av den kringliggande jorden efterhand som sättningarna uppstår.

  Dräneringen bildar en kanal för överskottsvatten från den omgivande jorden; vattnet leds till ytan och det ger ett stabilt underlag för konstruktionen.

  Den dagliga produktionen varierar från 400 till 10 000 löpmeter/dag beroende på dräneringsmodellen.

  300 miljoner löpmeter installerade

  Colbonddrains egenskaper är väl dokumenterade och mer än 300 miljoner löpmeter av denna dränering har redan installerats över hela världen.

   


   


   Kontakta våra tekniska konsulter

   De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

   Kontakta oss på 0771 48 9000
   eller
   info@byggros.se