BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


Colbonddrain vertikaldränering

Professionell konsolidering av mjuk mark med högpresterande vertikal dräneringColbonddrain är en prefabricerad och högpresterande vertikaldränering med lång livslängd som är konstruerad för att förkorta konsolideringstiden för mjuka och vatteninnehållande avlagringar i samband med förbelastning.
​​​​​​​Colbonddrain är konstruerad med en bredd på ca 100 mm och en tjocklek på ca 3-5 mm, och Colbonddrain består av en 3-dimensionell dräneringskärna av polyester som omsluts av en non-woven geotextil av polyester.

Den nya Colbonddrain CX1000-50 prefabricerade vertikaldräneringen (PVD) erbjuder en ekonomisk lösning och ger konsolidering på några månader snarare än år. Den betydligt kortare konsolideringstiden ger högre säkerhet i designprocessen och minskar framför allt den totala byggtiden. I slutändan innebär detta minskade kostnader för byggherren.

Colbonddrains egenskaper är väl dokumenterade och mer än 300 miljoner löpmeter av denna dränering har redan installerats över hela världen.​​​​​​​Optimal dränering och stabilt underlag

Colbonddrain-systemets dräneringskomponenter har filteregenskaper är perfekt anpassade för de jordarter som vanligtvis konsolideras. Dräneringens konstruktion säkerställer optimal avvattning av den omgivande jorden efterhand som sättningarna uppstår. Den dagliga produktionen varierar från 400 till 10 000 löpmeter/dag beroende på dräneringsmodellen. Dräneringen bildar en kanal för överskottsvatten från den omgivande jorden; vattnet leds till ytan och det ger ett stabilt underlag för konstruktionen.


Läs mer om Colbonddrain dränering nedan. Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på