Enkadrain dräneringsmatta

En professionell och effektiv dräneringslösning för horisontell och vertikal dräneringEnkadrain är en effektiv dräneringslösning med hög dräneringskapacitet

Enkadrain dräneringsmatta består av en 3-dimensionell dräneringskärna som säkerställer hög dräneringskapacitet och ett väldigt effektivt membranskydd. Dräneringskärnan kan tillverkas av olika material, beroende på uppgift samt möjlig kemisk påverkan - vanligtvis nylon, polyester eller polyeten.

Dränering med stor effektivitet och flexibilitet  

Dräneringsmattan kan anpassas för specifika uppgifter beroende på aktuell belastning, krav på dräneringskapacitet och ofta särskilda krav på aktuella deformationsegenskaper vid punkt- eller kontinuerlig belastning.

Dräneringskärnan är normalt omsluten av en geotextil, antingen på ena sidan eller på båda sidorna, i syfte att separera och filtrera. För särskilda uppgifter kan Enkadrain dräneringsmatta levereras med ett vattentätt membran på den ena sidan.

De flesta Enkadrain dräneringsmattor levereras med en enhetlig dräneringskapacitet oberoende av utläggningsriktningen. Vissa produkter som är utvecklade för att klara extrema belastningar kan ha reducerad dräneringskapacitet i den sekundära dräneringsriktningen.

  Enkadrain dräneringsmatta - professionell dräneringslösning
  Enkadrain dräneringsmatta - till horisontell och vertikal dränering
  


  Horisontell och vertikal dränering med Enkadrain

  Enkadrain dräneringsmattor används horisontellt i samband med etablering av parkeringsdäck, takträdgårdar, broar, med mera, där syftet är ett effektivt membranskydd, avvattning, dränering och separation.

  Enkadrain är också ytterst lämplig i samband med deponier, där det ställs höga krav på gasdränering, membranskydd, avvattning, lakvattensuppsamling och separation.

  Vertikalt används Enkadrain normalt för källarväggar, tunnlar och permanent formsättning där membranskydd, dränering, avvattning, kontrolldränering och separation är nödvändig.

  Enkadrain används också som fransk dränering i dräneringsdiken längs vägrenar och i liknande projekt.

        Fördelar med att använda Enkadrain dräneringsmatta

    • Gör arbetet med dränering enklare och billigare
    • Dräneringsmattan ersätter ofta flera tidskrävande arbetsmoment, särskilt vid uppgifter som innebär membranskydd, dränerings- och separationsskikt.
    • Enkadrain dräneringsmatta sparar plats - exempelvis kan dränerings- och skyddsskikt i samband med takträdgårdar reduceras från 20-30 cm till 5 mm.
    • Är mycket viktreducerande jämfört med traditionella dränerings- och skyddslager
    • Tillåter återvinning av den ursprungliga råjorden, dräneringsgrus behövs inte i samband med källarväggar.
    • Dräneringsmattan kan motstå direkt belastning på upp till 400 kPa.  
    • Levereras i rullbredder på upp till 5,0 m bredd
    Enkadrain dräneringsmatta - fördelar med horisontell och vertikal dränering
    


    


    Kontakta våra tekniska konsulter

    De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

    Kontakta oss på 0771 48 9000
    eller
    info@byggros.se