BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


Enkadrain® dräneringsmatta

En professionell och effektiv dräneringslösning för horisontell och vertikal dräneringEnkadrain dräneringsmatta består av en 3-dimensionell dräneringskärna som säkerställer hög dräneringskapacitet och ett väldigt effektivt membranskydd. Dräneringskärnan kan tillverkas av olika material, beroende på uppgift samt möjlig kemisk påverkan - vanligtvis nylon, polyester eller polyeten.Fördelar med Enkadrain:

  • Gör arbetet med dränering enklare och billigare
  • Dräneringsmattan ersätter ofta flera tidskrävande arbetsmoment, särskilt vid uppgifter som innebär membranskydd, dränerings- och separationsskikt.
  • Enkadrain dräneringsmatta sparar plats - exempelvis kan dränerings- och skyddsskikt i samband med takterrasser reduceras från 20-30 cm till 5 mm. Reducerar även vikten jämfört med ett traditionellt dränerings- och skyddskikt.
  • Tillåter återvinning av den ursprungliga råjorden, dräneringsgrus behövs inte i samband med källarväggar. Kan motstå direkt belastning på upp till 400 kPa.
Dränering med stor effektivitet och flexibilitet   

Dräneringsmattan kan anpassas för specifika uppgifter beroende på aktuell belastning, krav på dräneringskapacitet och ofta särskilda krav på aktuella deformationsegenskaper vid punktbelastning eller vid kontinuerlig belastning.

Dräneringskärnan är normalt omsluten av en geotextil, antingen på ena sidan eller på båda sidorna, i syfte att separera och filtrera. För särskilda uppgifter kan Enkadrain dräneringsmatta levereras med ett vattentätt membran på den ena sidan.

De flesta Enkadrain dräneringsmattor levereras med en enhetlig dräneringskapacitet oberoende av utläggningsriktningen. Vissa produkter som är utvecklade för att klara extrema belastningar kan ha reducerad dräneringskapacitet i den sekundära dräneringsriktningen.


Horisontell och vertikal dränering

  • Enkadrain dräneringsmattor används horisontellt i samband med etablering av parkeringsdäck, takträdgårdar, broar, med mera, där syftet är ett effektivt membranskydd, avvattning, dränering och separation
  • Enkadrain är också ytterst lämplig i samband med deponier, där man har stora krav på gasdränering, membranskydd, avvattning, lakvattensuppsamling och separation
  • Vertikalt används Enkadrain® normalt för källarväggar, tunnlar och permanent formsättning där membranskydd, dränering, avvattning, kontrolldränering och separation är nödvändig
  • Enkadrain används också som fransk dränering i dräneringsdiken längs vägrenar och i liknande uppgifter


Du kan läsa mer om Enkadrain® dräneringsmattor nedan. Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com.


Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på