BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


Pordränskivan - fuktsäker värmeisolering för grundmurar och terrasser

Fuktbeständigt och utvändig värmeisolering av källaren

Pordrän skivan - principskitsa - BG Byggros

Förutsättningar för att uppnå en torr källare

En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett fuktskydd, som omfattar dränering, kapillärbrytning och värmeisolering.

Egenskaper

  • Dränering: Pordränskivan dränerar bort överflödigt vatten i marken från ytterväggarna.
  • Kapillärbrytningen förhindrar uppsugning av fukt från den intilliggande marken in i källarväggen.
  • Värmeisolering på utvändiga källarväggar bidrar till att hålla konstruktionen varm. På så sätt uppnås en effektiv och kontinuerlig uttorkning av den fukt som finns i väggen


Hur Pordrän fungerar som fuktskydd och värmeisolering?

Pordränskivan har utformats för dränering, kapillärbrytning och värmeisolering av källare och husgrunder. Den värmeisolerande och dränerande skivan kan användas både vid nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnader.

Pordränskivan är tillverkad av ihop limmade cellplastkulor (EPS-kulor) med ett bitumenbaserat lim för att cellplasten inte ska ta upp fukt och vatten. Pordränskivan får därmed en stor porvolym med effektiva dräneringsegenskaper och mycket god värmeisolering.

Pordränskivan är diffusionsöppen och ytterst effektivt för uttorkning av källarväggar och husgrunder. Dessutom kan Pordränskivan användas till krypgrunder, där den motverkar fukt och mögelskador i bjälklaget.Pordränskivan tillverkas med en metod som ger fyra effektiva egenskaper:

1. EPS-kulorna hos Pordränskivan ger en mycket bra värmeisolering.
2. Limmet som håller samman EPS-kulorna förhindrar fukt och vatten från att upptas i EPS-cellerna.
3. De limmade EPS-kulorna innebär en stor porvolym (upp till 45%) som ger en effektiv kapillärbrytning.
4. Pordränskivans porvolym möjliggör uttorkning av byggnadskonstruktionen på ett mycket effektivt sätt.

Med andra ord; tack vare de jämna och runda kulorna har Pordränskivan en effektiv värmeisoleringsförmåga, uttorkande effekt och en stor porositet, vilket ger en hög dräneringskapacitet med minimal markvatteninträngning i plattan.

Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den rätta lösningen med ditt projekt. Ring oss på 0771-48 9000 eller maila info@byggros.se.
​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på