DiaDrain dräneringsplattor

DiaDrain 25H, DiaDrain 40H och DiaDrain 60H skapar förutsättningar för underbevattning och ventilation av takplanteringenUpptäck fördelarna med Diadrain

DiaDrain er dränerings- och vattenreservoarplattor som tål höga belastningar och används till avvattning och magasinering av regnvatten under det gröna takets vegetation.

Dräneringsplattorna är framställda av återvunnen polystyren och är profilerade på bägge sidor. DiaDrains primära funktion är att dränera överflödigt regnvatten till utloppet, men den säkrar också en effektiv kontinuerlig undervattning och ventilering av vegetationen på det gröna taket.

Fördelar

  • Enkel installation
  • Lättviktsmaterial
  • God belastningskapacitet
  • Utmärkt dränering och samtidigt hög vattenmagasinering
  • Kontinuerlig ventilation
  • Formstabil
  • Ekonomiskt gynnsam för lagring och transport


DiaDrain dräneringsplattor till takträdgårdar
Diadrain under fiberduk


Enkel installation av dräneringsplattorna

Dräneringsplattorna läggs ovanpå en VLU skyddsduk. På plana ytor läggs dräneringsplattorna bredvid varandra utan att överlappa.

På tak med lutning ska dräneringsplattorna dock överlappa varandra med en eller två "toppar". Efter detta ska det läggas ut en VLF filterduk (100-200 g/m2) ovanpå dräneringsplattorna för att undgå utlakning av substratskiktet. Därefter läggs substratet ut och slutligen den önskade vegetationen.DiaDrain 25H

DiaDrain-25H dräneringsplattor är lämpade till extensiva planteringar på takkonstruktioner med ett jämt fall på minst 2 % och en avvattningslängd på max. 29 meter.DiaDrain 40H

DiaDrain-40H dräneringsplatta lämpar sig för extensiva och semi-intensiva planteringar på takkonstruktioner där det på grund av takets lutning maximalt kan samlas 2 cm vatten och där avvattningslängden inte överstiger 80 m.DiaDrain 60H

DiaDrain-60H dräneringsplatta är en dräneringsplatta med hög kapacitet av vattenabsorption som lämpar sig för underbevattning med uppdämningssystem. Plattorna säkrar en kontinuerlig avvattning under vägar och andra anläggningar.Ladda hem och läs!Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se