Emporia - Skånes största shoppingupplevelse

Takträdgård med fantastisk utsikt över Malmö och Öresund

Upplev takträdgården på ett av Skandinaviens största köpcentrum

Taket på köpcentret Emporia i Malmö erbjuder besökarna en upplevelse som kittlar sinnena och inbjuder till avkoppling och njutning. Den stora takträdgården är anlagd med rekreationsområden, gräsmattor och en varierad vegetation i det kuperade landskapet

När Emporia ses från ovan kan man nästan inte ana att ett av Skandinaviens största köpcentrum gömmer sig under den kuperade och omväxlande naturen. Om det finns tid eller lust att ta en paus mellan inköpen har kunderna gratis och allmän tillgång till rekreationsområdet på taket.

Byggros referensprojekt takträdgård Emporia
Byggros referensprojekt takterass EmporiaSmart taksystem med BG-Green-it

För områden med sedumväxternas klassiska röda utseende har BGreen-it Sedum Light taksystem använts, medan BGreen-it Sedum 150 system är till för att skapa frodig grönska med buskar, perenner och små träd. De varierande tjocklekarna på jordsubstratet ger en bra grogrund för olika växtarter. För att kunna skapa det kuperade landskapet har Leca används som fyllnadsmaterial, vilket kan forma terrängen till önskvärt utseende

Gräsytorna är etablerade med DiaDrain 40H dränerings- och vattenreservoarplattor, VLF-200 filterduk, 35 cm Intensivt SIM jordsubstrat och är täckta med 2 - 5 cm harpad matjord och rullgräs.

För att avgränsa områden som inte är tillgängliga för allmänheten har ett säkerhetsstängsel monterats. För att inte genomtränga det vattentäta membranet har stängslet monterats direkt på de starka dränerings- och vattenreservoarplattorna MDE-60. Dräneringsplattorna är tillverkade av ABS-material som ger den nödvändiga extra styrka som behövs för att stängslet ska kunna stå stabilt.

​​​Anläggningsår: 2012

System: BGreen-it TakträdgårdKontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se