Erosionsskydd och ogräskontroll

Professionella helhetslösningar för ogräskontroll och erosionsskydd på slänter.  Användara vid kustsäkring och hamnbyggnationVi erbjuder ett komplett sortiment med lösningar för erosionsskydd och ogräskontroll av torra och leriga slänter, kustsäkring och hamnbyggnation. I vårt sortiment har vi både kokosnät och permanenta erosionslösningar. Vilken produkt du ska använda beror framförallt på en rad lokala förhållanden som:

  • Släntens lutning och längd
  • Är det en befintlig eller nybyggd slänt?
  • Om det finns vattentryck i jorden och/eller avvattning, t.ex. nerför slänten från ett område högst upp på slänten
  • Val av vegetation

Produkter för erosionsskydd kan vara tillverkade både av biologiskt nedbrytbara material och plastbaserade material. I vissa fall är det optimalt med en nedbrytbar lösning som helt försvinner efter att växtligheten har tagit över och i andra fall är det nödvändigt med en permanent lösning. Ofta är en kombinerad ogräs- och erosionslösning den bästa lösningen.  

Biologiskt nedbrytbart erosionsskydd


Biologisk nedbrytbart erosionsskydd som hjälper naturen på traven och skyddar mot erosion och ogräs tills att växterna är etablerade

Permanent erosionssäkring


I mycket branta och långa slänter samt i slänter i förbindelse med vatten och längs med kuster krävs ofta en permanent lösning.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se