Erosionsskydd till torra slänter
Tillfälliga eller permanenta lösningar i samklang med naturen

Erosionssikring til tørre skrænter


Med torra slänter menas slänter som endast påverkas av regn eller vind och alltså inte är i konstant kontakt med vatten. Torra slänter finns vid vägar eller jordbankar.  


Du kan oftast främja gräs och andra planteringar de första åren med erosionsskydd utan att något efterarbete behövs. Därför är kostnaden för erosionsskydd relativt överkomlig.Hur får jag den optimala lösningen?

Vilken produkt som bäst löser erosionsproblem avgörs av flera saker som släntens lutning och längd, vilken jordtyp som slänten består av eller om det ska vara en permanent eller tillfällig lösning på erosionsproblemet:

  • Tillfälligt erosionsskydd
  • Permanent erosionsskydd ​​​​​​​
Tillfälligt erosionsskydd

Detta är ett skydd som skyddar slänten tills växtligheten har fått fart och det inte förväntas uppstå några erosionsproblem. Till detta ändamål används biologiskt nedbrytbara mattor eller nät gjorda av halm, kokos, jute eller en blandning av dessa. Produkterna har en nedbrytningstid på normalt 1-5 år beroende på material, tjocklek och biologiska förhållande.

De biologiska nedbrytbara produkterna har samtidigt en mycket positiv egenskap, nämligen att de kan absorbera vatten flera gånger sin egen vikt, vilket kan ge en mer utbredd och frodig växtlighet under torra perioder.
Jutenät mot erosion

Jutenät med sedumplantor.Biologiska erosionsmattor och geonät rullas ut på slänten och fästs med jordspik, normalt 2-5 st./m2.Permanent erosionsskydd

Om du behöver hantera mycket branta eller långa slänter med en speciell jordart kan du med fördel välja en permanent lösning.​​​​​​​Erosionsmattor

Erosionsmattor gör det möjligt att plantera växter, gräs och buskar på slänten. Oftast används 3-dimensionella erosionsmattor av polyamid (nylon) polyeten eller polypropen. Dessa produkter är mer eller mindre oförstörbara och ger med sin 3-dimensionella struktur en armerad, sammanhängande gräsmatta.
Enkamat erosionmattor mot erosion


Permanenta erosionsmattor är också en god lösning, om du har en sluttning som är utsatt för kraftigt mekaniskt slitage. Detta gäller speciellt slänter som trafikeras av fotgängare eller lekande barn i närheten av förskolor eller i parkområden med mycket barnfamiljer.Gabionmadrasser

Ett alternativ är att använda stenfyllda trådmadrasser eller gabioner. Dessa finns i många olika typer och storlekar. De kan fyllas med sten och kan på grund av den sammanhängande strukturen utgöra ett mycket effektivt skydd vid kraftiga vattenströmmar, turbulens eller höga vågor.
Monotec gabion mot erosion


Dessa mattor är mycket dekorativa och kan utformas som du helst önskar.​​​​​​​Geoceller

Geoceller används till förstärkning av sandiga eller steniga slänter där ett yttre lager av matjord behövs för att få vegetationen att bre ut sig. Vi kan leverera dessa nät med hexagonformade celler som läggs utanpå slänterna och fylls med 10-20 cm matjord.Armater geoceller mot erosion

Geoceller i geotextil

Permacell geoceller mot erosion

Permacell Geoceller av polyethylen

Geocellerna är en perfekt lösning när du vill stärka upp den våta slänten om den trafikeras av personer, inte minst lekande barn.Individuella lösningar

Vi utarbetar gärna individuella lösningsförslag på just ditt problem, i nära samarbete med dig. ​Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com​​​​​​​.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Byggros - Karsten