Fakta om ridbanors uppbyggnad

Lösningar för att bygga ridbanorDet finns många åsikter och lösningar gällande hur man bygger en ridbana.

Många faktorer spelar in, när man ska välja den rätta lösningen för uppbyggnad.

  • Är det en hobbybana, som används någon gång i veckan, eller måste den uppfylla mycket högre krav?
  • Hur ser det existerande underlaget ut, på vilket banan ska anläggas? Är jorden mycket sandig, eller rör det sig om en tät lerjord?
Det finns därför inte någon universell lösning på hur en bana bör anläggas, och detta är också grunden till att vi alltid anpassar de banor som ska anläggas efter de förutsättningar som ligger till grund för projektet.

Vissa rättningslinjer som alltid bör följas:

  • Det ska alltid etableras ett ordentligt underlag, som är tillräckligt dränerande och bärande.
  • Därutöver ska det anläggas ett separationslager, som åtskiljer underlaget och topplagret på ett passande sätt. Fiberduk bör man undvika, då det alltid finns en risk för att duken blottläggs och hästen kan då skada sig om den fastnar i duken.
  • Använder man ett lager av stampat stenmjöl så finns det alltid en risk för att det blir vattentätt med tiden, och dessutom blandas upp med topplagret. Dessutom så ger det ett mycket hårt underlag till topplagret.
  • Vi rekommenderar ECORASTER armeringsblock som separationslager, då man här igenom uppnår både dräneringseffekt, stabilitet, elasticitet och separation på en gång - alltså alla de egenskaper som är grundvalar i en välfungerande ridbana.
  • Slutligen ska topplagret på banan. Det är viktigt att detta lager varken är för tungt och djupt eller för hårt och fast - det bör vara både dämpande och stabilt.
  • Topplagrets egenskaper beror också på banans primära funktion. Det är skillnad på om man ska använda banan till löpning, dressyr eller något helt annat. Vi rekommenderar proground topplager, som kan anpassas efter de krav som finns på banan.​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se