FilterVext - ett effektivt jordförbättringsmedel som renar och fördröjer dagvatten

Jordförbättringsmedlet har stadig genomträngningskapacitet. Det passar till både dagvattenbäddar och vägbäddarEtt jordförbättringsmedel som renar och fördröjer dagvatten

I våra moderna städer syns ofta gator och vägar med frodiga och gröna rabatter eller vägbäddar som används för att dirigera och reglera trafiken. För att vägbäddarna ska kunna användas optimalt behövs ett jordförbättringsmedel med mycket specifika egenskaper.

FilterVext är ett pimpstensbaserat material som vi har utvecklat med fokus på hög jonbyteskapacitet. Jordförbättringsmedlet klarar av att hantera vatten från mycket stora markytor och används vanligtvis i dagvattenbäddar och vägbäddar för filtrering av dagvatten.

När det förorenade dagvattnet rinner ner i dagvattenbädden samlas det upp, renas och försenas det av FilterVext jordförbättringsmedel. Sedan avles det via dräneringssystem och kan återanvändas av växter och träd. På så vis blir jordförbättringsmedlet ett viktigt inslag i klimatomställningen, eftersom de gröna planteringarna hjälper till att hantera regnvatten som förväntas öka i framtiden.

FilterVext
FilterVext


Stabil genomträngning och hög dräneringskapacitet

Vi har specialutvecklat det pimpstensbaserade jordförbättringsmedlet med både organisk och oorganiskt material. På så vis kan vi vara säkra på att materialet har en lämplig och stabil genomträngning och effektiv dräneringskapacitet. Därtill bidrar den unika sammansättning till en hög absorbering av vatten som växterna i vägbädden kan använda vid behov.

När vi använder pimpsten i jordförbättringsmedlet innebär det att produkten har relativt höga E-moduler utan att kompromisssa bort andra viktiga egenskaper. Tredjepartstestare har påvisat att pimpstenens E-moduler når upp till 165 MPa.

Jordförbättringsmedlets egenskaper gör det möjligt att inkorporera FilterVext som en del av av konstruktionen av refugen eller trottoaren. Det är speciellt lämpligt för vägområden med tung trafik där växterna och trädens rötter behöver gott om plats för att gro.
FilterVext är ett viktigt element i våra lösningar för dagvattenhantering

I denna film kan du se på vilket sätt FilterVext jordförbättringsmedel är en del av våra helhetslösningar för dagvattenhantering.

Jordförbättringsmedlet ger trygghet i alla led - från det regnvattnet faller till marken tills att det når recipienten.

Effektive regnbede giver effektiv regnvandshåndtering

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper gärna dig med lösningar till ditt senaste projekt.

Kontakta oss på 5948 9000 eller

info@byggros.com