Fördelar och nackdelar med gröna takEkologiska och ekonomiska fördelar med gröna tak

Gröna tak är en grön oas i staden som kan absorbera upp till 50 - 80 % av regnet som faller på taket, vilket minskar dränering av regnvatten i dagvattennätet och inte överbelastar avloppssystem. I tätbebyggda stadsområden fungerande gröna tak också som grönskande rekreationsområden nära hemmet. Gröna omgivningar bidrar till att öka livsglädjen och ett grönt tak har ett högt estetiskt värde för både boende och grannar. Gröna tak ger också byggnaden och stadsmiljön en rad fördelar eftersom de skyddar takmembranet, isolerar byggnaden bättre mot både kyla och värme och absorberar stora delar av stadens buller, damm, luftföroreningar samt förbättrar både micro- och makroklimatet. Gröna tak ger således en lägre energiförbrukning för uppvärmning och kylning - och därmed ett lägre CO2-utsläpp.


Ekonomiska fördelar
  • Ökar värdet på huset utan att ta mer yta i anspråk
  • Skyddar mot fuktskador
  • Isolerar mot kyla
  • Verkar bullerdämpande, inne såväl som ute

Ekologiska fördelar
  • Ger nya möjligheter för flora och fauna
  • Håller tillbaka upp till 70% av den årliga nederbörden
  • Utjämnar temperaturskiftningar och bidrar till ökad luftfuktighet
  • Reducerar mängden damm och skadliga partiklar i luften
  • Utnyttjar solenergin fullt ut genom fotosyntesen som tar upp CO2 och avger syre.

Skillnad på Sedummatta och Sedumback

Mattan kräver två man för utläggning, medan backen kan hanteras av en person. Mattan kräver separat dräneringssystem medan backen är ett ALLT I ETT- system med dränerings- och vattenreservoar, speciellt lättviktssubstrat samt ett färdigt sedumväxtskikt. Detta gör BGreen-It sedumbacken till ett unikt och kostnadseffektivt alternativ.

Nackdelar med gröna tak

Anlägger man intensiva takträdgårdar måste det säkras att taket klarar tyngden då de kan väga upp till ca. 750 kg per m2. Slutligen krävs det något mer skötsel av ett grönt tak än ett vanligt tak, men för extensiva sedumtak handlar det om ett fåtal tillfällen per år och insatsen är inte större än att man klarar av det på egen hand.

Utöver det finns det väldigt få nackdelar med gröna tak. Ett korrekt anlagt grönt tak är även prestandamässigt överlägset ett traditionellt tak, vilket innebär ett stort mervärde.​

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se