Vill ni att vi kommer till ert kontor och håller en föreläsning?


Vi erbjuder föreläsningar inom följande områden:

  • Gröna lösningar
  • Gröna Väggar - BGreen IT Living Wall
  • Skogsmattan
  • Stödmurar och Bullerskärmar
  • Armering av jord och stabilisering
  • Erosionsskydd och ogräskontroll
  • Geomembraner
  • Geotextil och fiberduk
  • Ytarmering

Kontakta oss för mer info, ni når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.com.
Vi har duktiga specialutbildade konsulter och medarbetare som hela tiden följer med och tar del av de senaste nyheterna genom att bland annat deltaga i utbildningar, konferenser och seminarier. Hör av er om ni önskar en föreläsning inom ett eller flera av dessa områden och/eller om det finns önskemål att få mer info om dessa eller våra övriga produkter och arbetsområden.

Utöver föreläsningar omfattar vår service även lösningsförslag, designutkast, beräkningar till föreskrivande led med mera.

Kontakta våra konsulter här.

Tillbaka