Gabioner


Ordet gabion kommer från italienskans gabbione och betyder stor bur. En gabion består av en stålgallerbur formad som exempelvis en cylinder eller kub som sedan stenfylls för att ge en solid och vacker konstruktion. Gabioner används inom anläggningsteknik för att skapa stödmurar, fristående väggar, erosionsvallar, brolandsfästen, rabattkanter, markutjämning och liknande.

Fördelar med gabioner

Det finns en mängd fördelar med gabioner jämfört med konstruktioner i exempelvis betong och även lösare konstruktioner som t.ex. friliggande stenbeläggning:

  • Gabioner är tack vare sin modulkonstruktion väldigt flexibla i sin utformning
  • Tyngden och sammanhållningen gör att de klarar stora påfrestningar
  • De kan absorbera och anpassa sig efter markrörelser
  • Vatten dräneras fritt genom den luftiga konstruktionen
  • Under rätt förutsättningar ökar stabiliteten med tiden tack vare infiltration av jord och växter
  • En gabionkonstruktion har typiskt en levnadstid på över 50 år, i vissa fall runt 100 år.


Olika typer av gabioner

En gabion är anpassad för utomhusbruk och består normalt antingen av rostfritt stål eller så är den korrosionsbeskyddad.


För civilt bruk finns det ett antal olika gabiontyper som används.

För skydd mot vågerosion använder man ofta en s.k. gabionmadrass, vilket är en relativt låg men bred bur som läggs ut på marken för att skydda den.


Till fristående murar, rabattkanter och liknande använder man ofta den "traditionella" buren som har en mer kubisk eller upprätt rektangulär form vilket ger höjd till konstruktionen.

Som stödmur i slänter används med fördel ett stålnät som förankras i slänten med horisontella geotextiler. Denna typ av konstruktion har ofta en fasad som fylls med sten eller liknande och där bakom fylls den alltså med jord som håller geotextilen och därmed också fasaden på plats.

Läs mer om Byggros gabioner och stödmurar.​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se