Armering av jord och stabilisering

Geonät är stabila och hållbara PP- eller PET-nät som skapar en stabiliserande jordarmering och förstärkning av trafikerade områden, sluttningar och stödmurar



Hur fungerar geonät?

Geonätets effektivitet som stabiliserande skikt uppnås i kombination med ett lämpligt grusmaterial. Grusmaterialet kilar ned sig i geonätets maskor och skapar ett "mekaniskt stabiliserat skikt", vilket hålls på plats av geonätets styrka. Vid användning av geonät i anläggningskonstruktioner ökas belastningsförmågan avsevärt och sparar därmed på grusmaterial, transportkostnader och tid.

Vi erbjuder många olika typer av armering av jord och stabilisering med geonät

För att möta de många olika behov och krav som finns inom byggbranschen erbjuder vi ett brett utbud av geonät med olika egenskaper och tillämpningsområden som till exempel järnvägsområden, lastområden och arbetsplattformar för kranar och borrutrustning. Alla våra geonäts egenskaper och funktioner har dokumenterats av oberoende och opartiska undersökningar.

Fortrac geonät

Fortrac geonät är en speciellt utformad vävt geonät med unika prestandaegenskaper

GS-GRID geonät


GS-GRID är ett effektivt lastfördelande geonät till armering, förstärkning och stabilisering

Asfaltarmering


Asfaltarmering ökar beläggningens bärighet och minimerar underhåll, sprickbildning och hålbildning

Signalnät och markeringsnät


Miljönät, markeringsnät och signalnät för kartläggning och synliggörande av förorenad jord













Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se