Armering av jord och stabilisering med geonät

Geonät är stabila och tåliga PP- eller PET-nät som skapar stabiliserande armering av jordGeonät är ett stabilt och hållbart PP- eller PET-nät som skapar ett stabiliserande skikt, armering och förstärkning av till exempel obundna skikt i vägar eller andra trafikområden, sluttningar och stödmurar. Armering av jord med geonät används också på järnvägsområden, lastområden och arbetsplattformar för kranar och borrutrustning.

Hur fungerar geonät?

Geonätets effektivitet som stabiliserande skikt uppnås i kombination med ett lämpligt grusmaterial. Grusmaterialet kilar ned sig i geonätets maskor och skapar ett "mekaniskt stabiliserat skikt", vilket hålls på plats av geonätets styrka. Vid användning av geonät i anläggningskonstruktioner ökar man belastningsförmågan avsevärt och sparar därmed på grusmaterial, transportkostnader och tid.

Vi erbjuder många olika typer av armering av jord och stabilisering med geonät

För att möta de många olika behov och krav som finns inom byggbranschen erbjuder BG Byggros AB ett brett utbud av geonät med olika egenskaper och tillämpningsområden. Alla våra geonäts egenskaper och funktioner har dokumenterats av oberoende opartiska undersökningar.

Du kan kontakta våra tekniska säljare som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.seGS-GRID geonät

GS-GRID kan med fördel användas för att förstärka bärigheten på vägar med eller utan fast beläggning (asfalt)
​​​

LÄS MER


Fortrac® geonät

Fortrac® geonät används till bland annat stödmurar, brolandfästen, vägar och som friktionsskapande underlag på hala ytor. Den primära funktionen är att armera och förstärka den aktuella konstruktionenLÄS MER


Asfaltarmering

Asfaltarmering används för att förbättra asfaltens böjnings- och förskjutningsstyrka. Det medför att sprickbildningen kan fördröjas väsentligt och asfaltens toala livstid förlängs med upp till fyra gånger - och i bästa fall stoppas sprickbildningen helt
​​​​​​​

LÄS MER


Markeringsnät

Miljönät, markeringsnät och signalnät för kartläggning och synliggörande av förorenad jord

​​​​​​​Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på