Gravitationsstödmurar

Den kända lösningenGravitationsstödmurar är en av de mest kända teknikerna i förbindelse med att bygga stödkonstruktioner. Principen i uppbyggnaden är baserad på välkända tekniker och går ut på att egenvikt utformning och inte minst djupet på stödkonstruktionen i sig själv kan motstå det bakomliggande jordtrycket.

Fasadlösningarna är många och kan designas så att alla förhållanden tillgodoses. Våra system är flexibla och kräver ett minimum av underhåll som i kombination med att vara kostnadseffektiva gör det speciellt attraktivt för konstruktören och beställaren.


​​​​​​​Dränering

Dränering bör alltid läggas in vid släntfotens grundläggning. Inbyggnad av dränering i olika nivåer kan också bli aktuellt så att vattentryck inte kan uppstå i konstruktionen. Exempel på placering av dränering i samband med slänter:Traditionell placering av dränering


Dränering + bakkantsdrän


Dränering + punkteringsdrän  


Kombinationer av dräneringar kan under speciella förhållanden bli nödvändigt. För andra typer av konstruktioner kan det bli nödvändigt att etablera speciella avvattningspunkter som säkrar en torr konstruktion.

Om konstruktionen inte dräneras skall det i samband med stabilitetsberäkningen tas hänsyn till eventuella vattentryck.
​​​​​​​Läs mer om våra lösningar:
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på