Gröna tak - olika lösningar


Gröna tak är ett samlingsnamn på olika taklösningar som innefattar organiskt material. Det kan vara allt från karg sedum till fullvärdiga trädgårdar. Gröna tak har dessutom många fördelar jämfört med traditionella tak.

Olika typer av gröna tak

Enklast är att anlägga ett sedumtak. Det är ett extensivt tak som är motståndskraftigt för väder och vind och kräver väldigt begränsat med underhåll och skötsel. Vi har våra egna sedumodlingar i Danmark, där vi producerar färdiga sedummattor med arter anpassade efter skandinaviska klimatförhållanden. Fördelarna med sedumtak är bl.a. följande:

  • Skötselbehovet är begränsat till 1-2 gånger årligen
  • Direkt efter utläggning har man ett grönt levande tak
  • Sedumplantorna skiftar färg under året och ger färgsprakande prakt till taket
  • Sedumtak går att anlägga på både platta och lutande tak (upp till 45 grader)
  • Förbättrar, likt alla växter, luftkvaliteten.

På större byggnader kan det vara önskvärt att anlägga gröna tak som är mer trädgårdslika och som man kan uppehålla sig på. Då är det en intensiv taklösning man ska gå efter. På intensiva gröna tak kan man anlägga gräsmattor, buskage, rabatter och till och med träd. Ett intensivt tak kan utgöra ett fullvärdigt substitut till en trädgård på marken. Fördelarna med intensiva tak är bland annat följande:

  • Stor variationsmöjlighet i utformningen
  • Kan hålla betydande mängder vatten och därmed avlasta kloaker
  • Förbättrar luften
  • Isolerar mot kyla och värme, sparar därmed på värmekostnaden
Läs mer på våra sidor om gröna taksystem.​

Kontakta gärna en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se