Gröna Väggar


Gröna väggar - BGreen-it Living Wall

Det senaste tillskottet i gröna hållbara lösningarGröna väggar kan betraktas som en nära släkting till gröna tak, eftersom de ger många av samma fördelar. Etablering av gröna väggar bidrar med spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna lösningar i städerna.
​​​​​​​

BGreen-it Gröna väggar

Traditionell fasadplantering med Hedera och Rådhusvin har använts i stor utsträckning under många år, men gröna fasader har fått en renässans tack vare de senaste årens fokus på hållbarhet och CO2 neutralitet inom byggbranschen. Städerna saknar ofta grönområden i begränsade områden. Med gröna väggar kan det befintliga utrymmet som finns i stadsmiljöer utnyttjas tiil att skapa liv, samtidigt som den har ljudabsorberande egenskaper och är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en friskare och mer inspirerande stadsmiljö.

Etablering av spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna väggar

BGreen-it Living Wall är ett enkelt och driftssäkert grönt väggsystem bestående av moduler med inbyggd vattenreservoar. BGreen-it Living Wall gör det möjligt att utnyttja regnvattnet från takrännan till bevattning av den gröna väggen. Vattnet fördelar sig i växtmodulerna och fyller upp vattenreservoaren. Växterna och jorden kommer därför alltid vara precis lika fuktiga som i terrängen och därmed följa vegetationens naturliga cykel.​​​​​​​
​​​​​​​Revolutionerande bevattningssystem

BGreen-it Living Wall har ett unikt revolutionerande bevattningssystem, där vattenfördelningen uteslutande fungerar via gravitation. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna är fyllda, fördelar sig vattnet från rad till rad, tills att det når botten. Det er möjligt att ansluta takrännan direkt till den översta raden och på det sättet utnyttja regnvattnet optimalt. Det är plats till 45 liter vatten per kvadratmeter vilket innebär att den gröna väggen tål att vare utan vattentillförsel i minst 14 dagar.

Växterna och substratjorden kommer således alltid att vara precis lika fuktig som om de växte i terräng och följer därmed den naturliga cykeln. Det innebär att det inte uppstår barrotsfrost och växterna klarar sig på vintern.


Modulsystem till gröna väggar - enkelt och snabbt

BGreen-it Living Wall är ett nyutvecklat modulsystem bestående av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstensbaserad substratjord. Det är enkelt och snabbt att montera antingen direkt på murverket eller på ett eget uppbyggt skensystem.

Vår specialkunskap om gröna väggar och gröna tak gör det möjligt för oss att skapa effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla tänkbara byggnader och arkitektoniska utmaningar. Vårt team av experter är redo att styra och konsultera genom hela processen - från ritbordet till installation på byggplatsen.
Du kan läsa mer och se fler exempel på uppbyggnad av en BGreen-it Living Wall grön vägg nedan. Kontakta gärna våra tekniska konsulter som  hjälper dig hitta den optimala lösningen för ditt gröna vägg-projekt. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på