Gröna väggar - BGreen-it Living Wall

Det senaste tillskottet i gröna hållbara lösningarGröna väggar skapar mer liv och gör städerna grönare

Gröna fasader har med de senaste årens stora fokus på hållbarhet och CO2 neutralitet inom byggbranschen. Städerna saknar ofta grönområden på grund av begränsade områden - det är här gröna väggar kommer in i bilden.

BGreen-it Living Wall är ett speciellt utvecklat modulsystem som består av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstenbaserad substratjord. Det är enkelt och snabbt att installera antingen direkt på murverket eller på ett lämpligt rälsystem.

Med BGreen-it gröna väggar kan du använda och plantera på det redan existerande utrymmet som finns på fasader i våra urbana miljöer. Gröna väggar fungerar som både ett vackert grönt blickfång och som ett naturligt och hållbart LAR-element som absorberar och utnyttjar regnvatten för naturlig bevattning till växter och blommor i väggen. Det är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en friskare, grönare och mer inspirerande stadsmiljö.

Våra experter kan etablera och rådgiva om spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna väggar

Vårt team av experter med specialkunskap inom gröna väggar och gröna tak kan skapa vackra, effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla tänkbara byggnader och arkitektoniska utmaningar. Vi är alltid redo att vägleda dig och rädda dig genom hela processen - från ritbordet till vägginstallationen.Vår tekniska konsult Torben Hoffmann berättar om hur man bygger en BGreen-it Living Wall grön vägg.
​​​​​​​

Se och hör Torben Hoffmann berätta om hur man bygger en BGreen-it Living Wall grön vägg
BGreen-it Living Wall


​​​​​​​Ett revolutionerande bevattningssystem

BGreen-it Living Wall har ett unikt revolutionerande bevattningssystem, där vattenfördelningen uteslutande fungerar via gravitation. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna är fyllda, fördelar sig vattnet från rad till rad, tills att det når botten.  

Det är plats till 45 liter vatten per kvadratmeter vilket innebär att den gröna väggen tål att vare utan vattentillförsel i minst 14 dagar. Växterna och substratjorden kommer således alltid att vara precis lika fuktig som om de växte i terräng och följer därmed den naturliga cykeln. Det innebär att det inte uppstår barrotsfrost och växterna klarar sig på vintern.

Regnvattnet från taket kan användas till bevattning av den gröna väggen

BGreen-it Living Wall gör det möjligt att nyttja regnvattnet från takrännan till bevattning av den gröna väggen. Vattnet fördelar sig i växtmodulerna och fyller upp vattenreservoaren.

Det är möjligt att ansluta den gröna väggen till stupröret från taket för att utnyttja regnvattnet optimalt. Stuprör kan anslutas direkt på den översta raden i väggen och igen i den nedersta raden. Därefter leds regnvattnet genom väggen, där jorden absorberar det vatten som behövs, medan överskottet vatten återförs till botten av väggen. På detta sätt utnyttjas regnvattnet optimalt.


Gröna väggar kan betraktas som en nära släkting till gröna tak, eftersom de ger många av samma fördelar. Etablering av gröna väggar bidrar med spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna lösningar i städerna.
​​​​​​​

BGreen-it Gröna väggar

Traditionell fasadplantering med Hedera och Rådhusvin har använts i stor utsträckning under många år, men gröna fasader har fått en renässans tack vare de senaste årens fokus på hållbarhet och CO2 neutralitet inom byggbranschen. Städerna saknar ofta grönområden i begränsade områden. Med gröna väggar kan det befintliga utrymmet som finns i stadsmiljöer utnyttjas tiil att skapa liv, samtidigt som den har ljudabsorberande egenskaper och är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en friskare och mer inspirerande stadsmiljö.

Etablering av spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna väggar

BGreen-it Living Wall är ett enkelt och driftssäkert grönt väggsystem bestående av moduler med inbyggd vattenreservoar. BGreen-it Living Wall gör det möjligt att utnyttja regnvattnet från takrännan till bevattning av den gröna väggen. Vattnet fördelar sig i växtmodulerna och fyller upp vattenreservoaren. Växterna och jorden kommer därför alltid vara precis lika fuktiga som i terrängen och därmed följa vegetationens naturliga cykel.​​​​​​​
​​​​​​​Revolutionerande bevattningssystem

BGreen-it Living Wall har ett unikt revolutionerande bevattningssystem, där vattenfördelningen uteslutande fungerar via gravitation. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna är fyllda, fördelar sig vattnet från rad till rad, tills att det når botten. Det er möjligt att ansluta takrännan direkt till den översta raden och på det sättet utnyttja regnvattnet optimalt. Det är plats till 45 liter vatten per kvadratmeter vilket innebär att den gröna väggen tål att vare utan vattentillförsel i minst 14 dagar.

Växterna och substratjorden kommer således alltid att vara precis lika fuktig som om de växte i terräng och följer därmed den naturliga cykeln. Det innebär att det inte uppstår barrotsfrost och växterna klarar sig på vintern.


Modulsystem till gröna väggar - enkelt och snabbt

BGreen-it Living Wall är ett nyutvecklat modulsystem bestående av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstensbaserad substratjord. Det är enkelt och snabbt att montera antingen direkt på murverket eller på ett eget uppbyggt skensystem.

Vår specialkunskap om gröna väggar och gröna tak gör det möjligt för oss att skapa effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla tänkbara byggnader och arkitektoniska utmaningar. Vårt team av experter är redo att styra och konsultera genom hela processen - från ritbordet till installation på byggplatsen.
Du kan läsa mer och se fler exempel på uppbyggnad av en BGreen-it Living Wall grön vägg nedan. Kontakta gärna våra tekniska konsulter som  hjälper dig hitta den optimala lösningen för ditt gröna vägg-projekt. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se