Gröna växtväggar för utomhusmiljön

BGreen-it Living Wall är ett specialutvecklat modulsystem till gröna väggar i städerGröna växtväggar gör städerna mer levande

Med dom senaste årens stora fokus på hållbarhet o CO2 neutralitet har gröna fasader fått stor betydelse inom fastighetsbranschen. Städerna saknar ofta grönområden på grund av utrymmesbrist – här får gröna växtväggar stor betydelse.

BGreen-it Living Wall är ett speciellt utvecklat modulsystem som består av växtmoduler med inbyggd vattenreservoar och specialblandad pimpstenbaserad substratjord. Det är enkelt och snabbt att installera antingen direkt på murverket eller på ett lämpligt rälssystem.

Med BGreen-it gröna utomhusväxtväggar kan du använda och plantera på det redan existerande utrymmet som finns på fasader i våra urbana miljöer. Gröna väggar fungerar som både ett vackert grönt blickfång och som ett naturligt och hållbart LAR-element som absorberar och utnyttjar regnvatten för naturlig bevattning till växter och blommor på väggen. Det är en vacker och praktisk lösning som är ett steg på vägen till en friskare, grönare och mer inspirerande stadsmiljö.

Våra experter hjälper dig att bygga spektakulära, hållbara och miljövänliga gröna väggar

Vårt team av experter med specialkunskap inom gröna växtväggar och gröna tak kan skapa vackra, effektiva och anpassade lösningar för praktiskt taget alla tänkbara byggnader och arkitektoniska utmaningar. Vi är alltid redo att vägleda dig genom hela processen – från ritbordet till färdigt projekt.Vår tekniska konsult Torben Hoffmann berättar om hur man bygger en BGreen-it Living Wall grön vägg.
​​​​​​​

Se och hör Torben Hoffmann berätta om hur man bygger en BGreen-it Living Wall grön vägg
BGreen-it Living Wall växtvägg


​​​​​​​Ett revolutionerande bevattningssystem

BGreen-it Living Wall har ett unikt revolutionerande bevattningssystem, där vattenfördelningen uteslutande fungerar via gravitation. När vattenreservoaren i de översta växtmodulerna är fyllda, fördelar sig vattnet från rad till rad, tills att det når botten.  

Det är plats till 45 liter vatten per kvadratmeter vilket innebär att den gröna väggen tål att vare utan vattentillförsel i minst 14 dagar. Växterna och substratjorden kommer således alltid att vara precis lika fuktig som om de växte i terräng och följer därmed den naturliga cykeln. Det innebär att det inte uppstår barrotsfrost och växterna klarar sig på vintern.

Regnvattnet från taket kan användas till bevattning av den gröna växtväggen

BGreen-it Living Wall gör det möjligt att nyttja regnvattnet från takrännan till bevattning av den gröna väggen. Vattnet fördelar sig i växtmodulerna och fyller upp vattenreservoaren.

Det är möjligt att ansluta den gröna väggen till stupröret från taket för att utnyttja regnvattnet optimalt. Stuprör kan anslutas direkt på den översta raden i väggen och igen i den nedersta raden. Därefter leds regnvattnet genom väggen, där jorden absorberar det vatten som behövs, medan överskottet vatten återförs till botten av väggen. På detta sätt utnyttjas regnvattnet optimalt.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se