I-MAG - Infiltrationsmagasin

Prefabricerade infiltrationsmagasin för effektiv infiltration av dagvatten
Magasin är en känd metod för infiltration av dagvatten i områden utan avlopp eller där det endast finns spillvattenhantering. Idag används de också för lokal avledning av regnvatten (LAR), för att minska belastningen på avloppssystem i samband med den ökade nederbörden och för att skydda vårt grundvatten.

Infiltrationsmagasinet i I-MAG serien är ett klassiskt fördröjningsmagasin för effektiv och kontrollerad infiltration av regnvatten. Som något unikt är fördröjningsmagasinen förinsvepta med en skyddande permeabel fiberduk.

Montering och inpackning av magasinet sker under kontrollerade förhållanden i vår monteringshall. Efter montering levereras hela magasinet direkt till installationsplatsen, redo att installeras och tas i bruk omedelbart.

Magasinen levereras enligt kundspecifika dimensioner, och magasinet är förmonterat med inlopps- och utloppsanslutningar samt ventiler med projektspecifika dimensioner efter kundens önskemål.

I-MAG Nedsivningsmagasin
I-MAG effektivt fördröjningsmagasinFördelar med ett I-MAG infiltrationsmagasin

 • Kort installationstid, vilket totalt sett förkortar konstruktionstiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet till kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade inlopps- och utlopps-uttag samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinet samt möjlighet till integrerad kameraåtkomst
 • Kan användas för tungt belastade områden


Användningsområden

 • Infiltrationsmagasin
 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning​​​​​​​Egenskaper för C-MAG

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd: 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd: 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd: från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym: max 60 m3 per enhet

Vatten/nettovolym: Ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning: Tål tung trafik enl. tyska SLW 60-normen vid 80 cm marktäckning
Inspektionschakt: Centerplacerade i dimension  40 x 40 cm: antal efter önskemål
Skyddsduk: DuPont Typar SF40
In- och utloppsuttag:  Premonterade enl. önskemål < Ø500
Rengöringsåtkomst: Möjlighet till tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och  parallellanslutning: Ja
Hållbarhet - 50 år

I-MAG regnvandsmagasin

Galleri
Teknisk ritning

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se