I-MAG - Infiltrationsmagasin

Prefabricerade infiltrationsmagasin för effektiv infiltration av dagvatten
Magasiner är en känd metod för infiltration av dagvatten i områden utan kloakering eller där det endast finns spillvattenhantering. Idag används de också för lokal avledning av regnvatten (LAR), för att minska belastningen på avloppssystem i samband med den ökade nederbörden och för att skydda vårt grundvatten.

Infiltrationsmagasin i I-MAG serien är ett klassiskt infiltrationsmagasin för effektiv infiltrering av dagvatten. Det som är unikt med magasinet är att det är förmonterat med en skyddande och permeabel fiberduk.

Montering och inpackning av maskinen sker under kontrollerade förhållanden i vår monteringshall. Efter montering levereras hela magasinet direkt till installationsplatsen, redo att installeras och tas i bruk omedelbart.

Magasinerna levereras enligt kundspecifika dimensioner, och efter behov är magasinen förmonterade med in- och utlopp samt ventilering med mått efter kundens önskemål

I-MAG Nedsivningsmagasin
I-MAG effektivt fördröjningsmagasinFördelar med ett I-MAG infiltrationsmagasin

 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade inlopps- och utlopps-uttag samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinet samt möjlighet för integrerad kameraåtkomst
 • Kan användas för tungt belastade områden


Användningsområden

 • Infiltrationsmagasin
 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning​​​​​​​Egenskaper för C-MAG

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym - max 60 m3 per enhet

​​​​​​​Vatten- / nettovolym - Ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tyska SLW 60 Normen vid 80 cm jordtäckning
Inspektionsschakt - Centerplacerade i dimension  
40 x 40 cm - antal efter önskemål
Skyddsduk - DuPont Typar SF40
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål < Ø500
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och  parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år

I-MAG regnvandsmagasin

Galleri
Teknisk ritning

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se