Geomembran - prefabricerade magasin


I-MAG - Infiltrationsmagasin

Prefabricerade infiltrationsmagasin för effektiv infiltration av dagvattenInfiltrationsmagasin i I-MAG serien är ett klassiskt infiltrationsmagasin som monteras under kontrollerade förhållanden i vår monteringshall. Efter montering levereras hela magasinet direkt till installationsplatsen, redo att installeras och tas i bruk omedelbart.

Uppbyggnad av I-MAG

Det prefabricerade infiltrationsmagasinet består av kassetter som om-sluts av en DuPont Typar SF40 skyddsduk. Det garanterar kontrollerad och effektiv infiltration av regn och ytvatten.

I-MAG magasinet har en integrerad lyftram som säkerställer en korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen.

I-MAG-magasin kan anslutas både i serie och parallellt, och sålunda kan även större infiltrationsanläggningar skapas.

Storlek och dimensioner

I-MAG infiltrationsmagasin kan konstrueras med maximal bredd på 3,3 meter, en maximal höjd av 1,98 meter och en maximal längd på 12,9 meter. Nettovolymen är ca. 96 % av den yttre dimensionen.Användningsområden

 • Infiltrationsmagasin

 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning
Teknisk ritning
​​​​​​​
I-MAG infiltrationsmagasin


Fördelar med ett I-MAG infiltrationsmagasin

 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • En ekonomiskt attraktiv lösning
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med förinstallerade inlopps- och utlopps-uttag samt ventilering med mått efter kundens önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinet samt möjlighet för integrerad kameraåtkomst
 • Kan användas för tungt belastade områden


Egenskaper för C-MAG

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,66 m, 1,0 m, 1,32 m, 1,66 m och 1,98 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m
 • Volym - max 60 m3 per enhet

​​​​​​​Vatten- / nettovolym - Ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tyska SLW 60 Normen vid 80 cm jordtäckning
Inspektionsskakt - Centerplacerede i dimension  
40 x 40 cm - antal efter önskemål
Skyddsduk - DuPont Typar SF40
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål < Ø500
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och  parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år

NEDLADDNINGHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på