Information om armering och förstärkning av jord och markanläggning

Här kan du bland annat läsa om olika lösningar för armering av jord, stödkonstruktioner och släntförstärkning. Vi förklarar också hur du armerar flodbrinkar och hur du förstärker vägkonstruktioner.

Hör gärna av dig till Byggros om du har frågor eller funderingar. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se
​​​​​​​
Anläggning av gabionmur

Viktigt! Innan du börjar att bygga en gabionmur mot en sluttning, eller som en del av en större konstruktion, ska du undersöka reglerna hos din kommun.​​​​​​Anläggning av drivvägar

Exempel på lageruppbyggnad av drivvägar till djur och maskintrafik.Geomembran

Geomembran, vanligtvis i plast eller bentonit, används till en lång rad miljöutmaningar där det finns behov för vattentäta membran till skydd för betongkonstruktioner,
​​​​​​​grundvatten som bassängfolier med mera.Gabioner

Gabioner används inom anläggningsteknik för att skapa stödmurar, fristående väggar, erosionsvallar, brolandsfästen, rabattkanter, markutjämning med mera.Fakta om ridbanors uppbyggnad

Det finns många åsikter och lösningar gällande hur en ridbana byggs. Vi rekommenderar det framgångrika Ecoraster-konceptet med underlag, separationslager och topplager av högsta klass.Lösningsförslag erosionsskydd

Erosion som orsakas av vind och vatten ger många skador i naturen. Många erosionsproblem är allt för allvarliga för att kunna rättas till med naturens egna metoder såsom plantor, gräs eller liknande.Lösningsförslag vägbyggnation

I takt med infrastrukturella utbyggnader runt om i världen, har det under senare årtionden skapats ett behov för alternativa lösningar för byggnad av vägar och planer på lös undergrund.Lösningsförslag ledningsgrävning

Metoden att förankra PE-ledningar och tankar med hjälp av geonät har använts sedan mitten av 90-talet.​​​​​Lösningsförslag stödkonstruktioner

De senaste åren har intresset för alternativa buller- och stödmurar växt samtidigt som kunskapen om jordarmering har ökat. Byggros erbjuder fyra lösningar. ​​​​Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se