Information om armering och förstärkning av jord & markanläggning

Här kan du bl.a. finna olika lösningar för jordarmering, stödkonstruktioner och släntförstärkning. Vi förklarar också hur du armerar flodbrinkar och visar hur du förstärker vägkonstruktioner.
Anläggning av gabionmur

Viktigt! Innan du går igång med att bygga en gabionmur mot en sluttning, eller som en del av en större konstruktion, så bör du undersöka reglerna hos din kommun.

LÄS MER


Anlägga drivvägar

Exempel på lageruppbyggnad av drivvägar till djur och maskintrafik.

LÄS MER


Gabioner

Gabioner används inom anläggningsteknik för att skapa stödmurar, fristående väggar, erosionsvallar, brolandsfästen, rabattkanter, markutjämning och liknande.


Geomembran

Geomembran, vanligtvis i plast eller bentonit, används till en lång rad miljöutmaningar där det finns behov för vattentäta membran till skydd för betongkonstruktioner,
​​​​​​​grundvatten m.m. eller som bassängfolier.

LÄS MER


Fakta om ridbanors uppbyggnad

Det finns många åsikter och lösningar gällande hur man bygger en ridbana. Vi rekommenderar det framgångrika Ecoraster-konceptet med underlag, separationslager och topplager av högsta klass.


Lösningsförslag erosionsskydd

Erosion som orsakas av vind och vatten ger många skador i naturen. Många erosionsproblem är allt för allvarliga för att kunna rättas till med naturens egna metoder såsom plantor, gräs eller liknande.


Lösningsförslag vägbyggnation

I takt med infrastrukturella utbyggnader runt om i världen, har det under senare årtionden skapats ett behov för alternativa lösningar för byggnad av vägar och planer på lös undergrund.

LÄS MER


Lösningsförslag ledningsgrävning

Metoden att förankra PE-ledningar och tankar med hjälp av geonät har använts sedan mitten av 90-talet.


Lösningsförslag stödkonstruktioner

De senaste åren har intresset för alternativa buller- och stödmurar växt samtidigt som kunskapen om jordarmering har ökat. Byggros erbjuder fyra lösningar:
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka