Information om dränering och avvattning

Lär dig om hur platta tak dräneras på bästa sätt, hur källargolv renoveras, vilka fördelar det finns med lokalt omhändertagande av dagvatten och vad en permeabel beläggning är.

Avsaknad av eller otillräcklig dränering resulterar ofta i skador i konstruktioner. Skadorna kan till exempel vara stabilitetsproblem i en stödmur, ingen bärighet vid stenbeläggningar, i takkonstruktioner eller fukt- och vattenskador i tak och källare. Fuktproblem i tak och källare kan även bero på andra faktorer som den använda isoleringen eller membranen.

Byggros erbjuder ett komplett program med lösningar inom detta användningsområde. Kontakta våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.Dränering av platta tak

Tak med begränsad lutning kan ge upphov till problem. På tak med trädgårdar eller parkeringsdäck kan en del av problemen ofta bero på dålig dränering kombinerat med otillräckligt skydd av takmembran. Läs här om lösningar.

Lösningsförslag linjeavvattning

Att leda bort ytvatten sker vanligtvis med punktavvattning eller linjeavvattning. På senare år har linjeavvattningen mer och mer ersatt den annars traditionella punktavvattningen och är idag ett naturligt alternativ.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se