Grønne Tage Ukendt Projekt

Miljöpolicy

Vårt uppdrag är att vi med våra unika lösningar och produkter ska vara den föredragna värdeskapande partnern för de som arbetar för att skapa hållbara och klimatvänliga miljöer, både ute och inne. 

Vår ambition är att agera miljömedvetet i all vår verksamhet och att följa relevant miljölagstiftning. Samtidigt är vi medvetna om den starka utvecklingen inom miljön och vi försöker möta detta med ständiga förbättringar. 

Specifikt betyder detta att vi under det kommande året kommer: 

 • Spara på vår energi- och vattenförbrukning 
 • Hantera avfall på rätt sätt så att så mycket som möjligt kan återvinnas. 
 • Minska pappersanvändningen genom att bli mer elektronisk 
 • Köpa städ- och hushållsartiklar med miljön i åtanke 
 • Skaffa miljödokumentation från leverantörer för betydande delar av produktsortimentet 
 • Orientera och motivera medarbetare att arbeta för det miljöpolitiska målet 

 

Syftet med BG Groups miljöpolicy:

 Miljöpolicyn ska följas av alla anställda dagligen och har inflytande på våra val av leverantörer och affärspartners. Vi kommunicerar vår miljöpolicy till alla anställda och andra intressenter. Detta görs för att informera anställda och hänvisa till relevanta dokument. Externa intressenter kan hitta vår miljöpolicy och uppförandekod på bg-group.dk/bæredygtighed 

 

Vi har tagit med alla Scopes i vår ESG-rapportering, då vårt mål är att bli CO2-neutral, så under Scope 1 prioriterar vi miljön genom att använda elfordon där det är möjligt, I scope 2 måste vi genomföra så många energibesparande åtgärder som möjligt, t.ex. som att använda förnybar och grön kraft och ersätta olika enheter med energibesparande modeller. Vår största uppgift ligger i scope 3, där vi ställer krav på våra leverantörer. Det gör vi med en önskan att öka andelen produkter som är miljövänliga, samt att kunna få relevant information om alla produkter, såsom Reach och EPD, så att vi har möjlighet att göra rätt miljöval. Våra leverantörer ska leva upp till vår uppförandekod, och utvärderas kontinuerligt internt. Dessutom är transporter en stor del av våra Scope 3-utsläpp och vi är hela tiden inne i en process där vi tänker på optimering. 

Miljöpolicyn är förankrad i hållbarhetsavdelningen. Hållbarhetskonsulten och ekonomidirektören ansvarar för att uppdatera policyn årligen och fokusera på efterlevnaden. Utmaningar och framsteg kan följas i vår årliga ESG-rapport. 

Miljöpolitik i vardagen:

Miljön är viktig för BG Group. Vi har därför en dedikerad resurs vars uppgift är att hela tiden hålla oss uppdaterade om miljön för att föra denna kunskap vidare till övriga medarbetare. Alla våra medarbetare är aktivt delaktiga i vårt arbete med miljöförbättringar, så att de kan utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, samt ha en god arbetsmiljö som vi kontinuerligt utvärderar med hjälp av arbetsplatsbedömningar. Vi vill att tankar om miljö och goda kollegor ska vara en naturlig del av deras arbetsdag, så att miljölagstiftning och myndighetskrav endast är ett minimum för vårt arbete. 

 

Vårt främsta mål är att bli CO2-neutral, men vägen dit är fylld med många små delmål. Allt detta kan följas i vår ESG-rapport som publiceras i september varje år. 

Fokusområde

Vår övergripande ambition är att bli CO2-neutral. För att nå dit har vi olika delmål som vi vill uppnå, inklusive: 

 • Energioptimera där det är möjligt. T.ex. vid köp av grön el, LED-belysning, solceller. 
 • Vattenförbrukning, optimering av småsaker såsom armaturer med sensorer, optimering av VVS och värme. 
 • Transporter, storpost, där ambitionen är att byta alla företagets bilar till elbilar. 
 • Resurser, målet är att återanvända så mycket som möjligt genom avfallshantering, användning av FSC-märkt kartong och återvunnen plast. 
 • Undvik farliga och onödiga kemikalier, alla inköp görs med miljön i åtanke. 
 • Samarbetar med relevanta utbildningsinstitutioner och utbud, ska hjälpa till med framtida klimatvänliga produkter inom regnbäddar, gröna tak och gröna väggar. 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!