Vill du bli en del av vårt professionella team?BG Byggros AB

Under de senaste 30 åren har Byggros byggt upp en position där vi idag är marknadsledare i Skandinavien inom ett brett utbud av specialprodukter och specialsystem för Bygg- och Anläggningsbranschen.

Som leverantör av ett brett utbud av speciallösningar för bygg, industri och konstruktion marknadsför Byggros ett brett sortiment av kvalitetsprodukter från några av de största och mest erkända tillverkarna i Europa och USA.

Produkterna är under konstant kvalitetskontroll och våra leverantörer fokuserar på produktoptimering och produktutveckling. Byggros är certifierat enligt ISO 2001-2008.

Anläggningstekniska lösningar

För Byggros är det kännetecknande att kvalitet och service går hand i hand då det gäller lösningar inom:
  • Vägbyggnad

  • Jordarmering

  • Erosionssäkringsstöd

  • Bullervallar och stödmurar

  • Dräneringssystem och LOD

  • Gräsarmering

  • Gröna tak

  • Asfaltrenovering

  • Fontäner och dammarKvalitetsstyrning

Vårt kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt DS/EN ISO 9001:2015 och med miljöstyrning som en integrerad del. Som en del av detta kräver vi att alla våra leverantörer har en löpande kvalitetskontroll på sina produkter. Certifikat DS/EN ISO 9001:2015Kompetenta medarbetare

Vi har duktiga specialutbildade medarbetare som hela tiden följer med och tar del av de senaste nyheterna genom att bland annat deltaga i utbildningar, konferenser och seminarier runt om i världen. Rådgivning och service

För alla våra medarbetare är rådgivning och kundservice grundläggande för att vara en god samarbetspartner. Denna service omfattar också lösningsförslag, designutkast och beräkningar till föreskrivande led.

Patenterat stödmursystem

Byggros vill vara med i frontlinjen. Därför har vi utvecklat Vector Wall som är ett mycket konkurrenskraftigt system för uppbyggnad av branta slänter och stöd- och bullermurar. Systemet är patenterat och används bland annat på de första 2 etapperna vid Köpenhamns Metro samt på Arlanda i Stockholm.

Byggros är en verksamhet i konstant utveckling både vad beträffar teknologi, know-how och produkter. Vi anpassar oss efter marknadens önskningar och krav för att alltid kunna framstå som en mycket kompetent och seriös samarbetspartner.
Tillbaka