K-MAG Kapillärmagasin - dagvattenhantering


K-MAG - Kapillärmagasin

Kapillärmagasin till lagring och underbevattningK-MAG serien är effektiva kapillärmagasin som kombinerar en traditionell kapillärmagasin med ett dagvattenmagasin. Systemet lyfter därmed upp vatten från det underliggande magasinet till vårt specialkonstruerade lättvikts-jordsubstrat. Den kombinerade strukturen av kapillärmagasin, tillväxtsubstrat och geonät kan belastas med tung trafik och samtidigt säkerställa goda tillväxtförhållanden i rotzonen.

Kapillärmagasinen i K-MAG-serien är byggda under kontrollerade förhållanden i vår monteringshall. Magasinen levereras färdigmonterade,
vilket är unikt, direkt till byggarbetsplatsen. Där är de redo för anslutning till befintliga avloppssystem. K-MAG magasinets vattentäta del är omsluten av ett membran och ett lager av skyddsgeotextil. Kapillärmagasin kan anslutas i serie samt parallellt och därmed ingå i stormflodssystem med traditionella dagvattenmagasin.Uppbyggnad av K-MAG kapillärmagasinet

K-MAG serien är effektiva kapillärmagasin som kombinerar ett traditionell kapillärmagasin med ett dagvattenmagasin. Magasinen har en integrerad lyftram vilket säkerställer en säker hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen.

Magasinet är insvept i en BG-TEX 300 skyddsduk, varefter ett vattentätt HDPE-membran är monterat på botten och sidor. Sedan monteras valt antal genomföringar, varefter magasinet trycktestas och alla skarvar kontrolleras

Slutligen installeras de integrerade inspektionsaxlarna. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjuthylsor eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Kapillärmagasinet kan således utformas för att passa optimalt för förhållanden på byggarbetsplatsen.

Storlek och dimensioner

K-MAG kapillärmagasin kan konstrueras med maximal bredd på 3,3 meter, en maximal höjd på 1,98 meter samt en maximal längd på 12,9 meter. Nettovolymen ligger på ca. 96 % av den utvändiga dimensionen.Enkel hantering och snabb installation på byggarbetsplatsen.  

När det prefabricerade K-MAG kapillärmagasinet är konstruerat enligt kundens önskemål, körs det direkt från fabrikshallen till byggarbetsplatsen där det är redo att installeras.

Tidigare skulle det normalt ta 3 till 4 dagar att installera ett magasin beroende på vädret, men med prefabricerade magasin kan det vara klart på en dag. Detta sparar byggprojektet mycket dyrbar tid och projektet kan förkortas, eftersom när magasinet levereras till byggarbetsplatsen, ska det endast installeras i ett hål på en jämn yta som är fri från sten och skarpa föremål.

K-MAG magasinet sänks i ett hål som är endast en meter bredare än själva magasinet. Hålet kan fyllas med till exempel vårt lättvikts jordsubstrat och träd, buskar och växter kan etableras i marken samma dag.

Användningsområden

 • Kapillärmagasin till bland annat alléträd, och växtbädda

 • Lagring av regn- och dagvatten

 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösning​​​​​​​Egenskaper för K-MAG

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,40 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m

Vatten- / nettovolym - Ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tysk SLW 60 Norm vid 80 cm jordtäckning
Täthet - Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt - 40 x 40 cm - antal och placering efter önskemål
Skyddsduk - BG-Tex 300
Vattentätt membran - HDPE 1,5/2 mm
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål < Ø315
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år​​​​​​​Teknisk ritning
​​​​​​​
K-MAG kapillärmagasin


Fördelarna med ett K-MAG prefabricerat magasin

 • Möjliggör växtlighet i områden där det annars inte var möjligt
 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med inbyggda spolkanaler i magasin samt möjlighet för kamerainspektion
 • Kan användas till områden med tung trafik
 • Förmonterade öglor för att fästa rotförankring ​​​​​​​


Här kan du se hur ett prefabricerat K-MAG kapillärmagasin installeras på en dag på en bostadsgata i Köpenhamn.


NEDLADDNING


GALLERIHar du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på