K-MAG - Kapillärmagasin

Prefabricerade magasin för lagring och underbevattning av regnbäddarK-MAG serien är effektiva kapillärmagasin som kombinerar en traditionell kapillärmagasin med ett dagvattenmagasin, som håller vattnet för senare användning.

Principen med konceptet är att i anslutning till en urgrävning placeras ett K-MAG kapillärmagasin under vårt specialdesignade tillväxtmedium, Klima-vext, där trädet etableras. Det lagrade regnvattnet sugs upp i tillväxtmediet, vilket ger trädet optimala tillväxtförhållanden i rotzonen.

En snabb, effektiv och hållbar lösning

Urgrävningen bör bara vara en meter bredare än själva K-MAG-magasinet. Grävning, placering av magasinet, fyllning med tillväxtmedia och etablering av träd och växter kan göras samma dag. Den samlade strukturen kan bära tung trafik, vilket gör lösningen idealisk i samband med bland annat vägalleér, växtbäddar och stenläggningar.

K-MAG kapillärmagasin är prefabricerade efter kundspecifika mått under kontrollerade förhållanden. Magasinen levereras färdigmonterade, vilket är unikt, direkt till byggarbetsplatsen där de är klara för installation. Kapillärmagasin kan anslutas i serie samt parallellt och därmed ingå i stormflodssystem med traditionella dagvattenmagasin.

K-MAG kappilärmagasin
K-MAG - fördelar med ett prefabricerat dagvattenmagasin


Fördelarna med ett K-MAG prefabricerat magasin

 • Möjliggör växtlighet i områden där det annars inte var möjligt
 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • Produktion i Danmark ger stor flexibilitet
 • Möjlighet för kundspecifika dimensioner
 • Levereras med inbyggda spolkanaler i magasin samt möjlighet för kamerainspektion
 • Kan användas till områden med tung trafik
 • Förmonterade öglor för att fästa rotförankring

Användningsområden

 • Kapillärmagasin till bland annat vägträd, alléträd och växtbäddar

 • Lagring av dagvatten

 • Magasinet kan ingå som en del av en större LAR-lösningEgenskaper för K-MAG kappilärmagasin

Modulsystem som byggs i intervaller av:

 • Höjd - 0,40 m
 • Bredd - 0,9 m, 1,7 m, 2,5 m och 3,3 m
 • Längd - från 0,9 m till 12,9 m

Vatten- / nettovolym - Ca. 96% av den yttre dimensionen
Belastning - Tål tung trafik enl. Tysk SLW 60 Norm vid 80 cm jordtäckning
Täthet - Magasinets täthet dokumenteras i täthetsrapporten
Inspektionsschakt - 40 x 40 cm - antal och placering efter önskemål
Skyddsduk - BG-TEX 300
Vattentätt membran - HDPE 1,5/2 mm
In- och utloppsuttag - Premonterade enl. önskemål < Ø315
Rengöringsåtkomst - Möjlighet för tvärinspektion samt kameraåtkomst
Serie- och parallellkoppling - Ja
Hållbarhet - 50 år​​​​​​​

Egenskaper för ett K-MAG kapillärmagasin
Opbygning af et K-MAG kapillærmagasinUppbyggnad av K-MAG kapillärmagasinet

K-MAG kappilärmagasinet är uppbyggt av ett traditionellt kappilärverkande dagvattenmagasin med en integrerad statiskt dokumenterad lyftram vilket säkerställer en säker hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen.

Magasinet är insvept i en BG-TEX 300 skyddsduk, varefter ett vattentätt HDPE-membran är monterat på botten och sidor. Sedan monteras valt antal genomföringar, varefter magasinet trycktestas och alla skarvar kontrolleras.

Slutligen installeras de integrerade inspektionsaxlarna. Anslutning av inlopp och utlopp görs med konventionella skjuthylsor eller liknande. Placering och dimension av inlopp och utlopp är valfri. Kapillärmagasinet kan således utformas för att passa optimalt för förhållanden på byggarbetsplatsen.Nedladdningar


Teknisk ritning
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se