Lastkompensation med lättklinker och geonät

Öka motståndskraften mot hög belastningGenom att kompensera för extra belastning i områden som är känsliga för sättningar kan du skapa jämvikt i de existerande förhållanden. Kompensationen sker genom att addera lättmaterial som till exempel lättklinker.Lösningen passar när till exempel ekonomi, tid eller sättningsproblematik gör att inga andra passande alternativ finns.

Beräkningsunderlag

Här följer ett relativt enkelt uträkning. Beräkningen bygger på den aktuella trafikbelastningen och de förväntade sättningarna som uppkommer vid klassisk vägkonstruktion. Konstruktionens dimensioner bygger på en E-modul uppmätt utefter jordmånen på 20 MN/m2 (hållfastheten på lättklinker). Sedan beräknar du konstruktionens vikt inklusive trafikbelastningen och värderar egenvikten i relation till den planerade byggnationerna.

Lättklinker väger ungefär 400 kg/m3 över grundvattennivån och cirka 1100 kg/m3 över grundvattennivån. Du kompenserar för detta helt eller delvis genom att byta ut det underliggande jordlagret mot lättare material upp till en viss volym som vanligtvis behöver motsvara extrabelastningen. Denna extrabelastning definieras som skillnaden mellan de utgrävda jordens volymvikt i förhållande till lättklinkret eller annan extrafyllning + extra permanent tyngd och trafikbelastning. Det är viktigt att du tar med grundvattennivån i beräkningen när du lägger ut lättklinker.

Kompensationsopbygning - BG Byggros


Lättklinker täcks av geotextilFör att undvika att lättklinker blandas med det undre jordlagret och att fina partiklar tränger in i hålrummen mellan klinkerna över tid är det viktigt att täcka och fixera dem med geotextil. Valet av geotextil ska göras i med hänsyn till jordmaterialets sammansättning och även vår klassificeringsblankett.

Öka hållfastheten genom att kombinera lättklinker och geonät

Lättklinkers hållfasthet är begränsad och mängden lättklinker kan också vara avgörande för kostnaderna för den sammanlagda konstruktionen. Genom att fästa geonät på ovansidan av lättklinkret kan du öka hållfastheten med cirka 30-40 %. Du kan också slutföra byggnationen med ett minskat bärlager

För att veta mer om geonätets storleksdimensioner hänvisar vi till: Triax Geonet Designmanual


Lastkompensation


Vi erbjuder ett flertal individuella lösningar

När projekt, oavsett storlek, ska ros i hamn kräver det ofta en stor insats av hela teamet. Även om det vanligtvis är en eller flera nyckelpersoner som har bred kompetens och ett övergripande ansvar behövs oftast flera experter involveras i en majoritet av projekten. Experterna bidrar löpande med teknisk kunskap och olika färdigheter.

Vi på Byggros ger tillgång till en mängd olika konsulter som har arbetat med projektspecifika lösningar i mer än 20 år. Vi sitter på nödvändig kompetens och know-how för att skapa och utveckla unika, banbrytande och dokumenterade lösningar.

Vi erbjuder god vägledning från idé till projektering samt installation och drift i ett tätt samarbete. Om du har några frågor om förbelastning av vägbankar på mjuk och lerig mark är du välkommen att kontakta våra tekniska konsulter som självklart kan bidra med all nödvändig information. Kontakta oss på 5948 9000 eller info@byggros.com.

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se