Avvattning - effektiv avledning av ytvatten


Punktavvattning:


Traditionell punktavvattning är normalt baserad på ett naturligt fall eller vid konstruering av ett så kallat kuvertfall då ytvattnet leds till en centralt placerad brunn.

Punktavvattning


Punktavvatning exempelLinjeavvattning:

Linjeavvattning är ett begrepp som innebär avvattning med inbyggda rännor som läggs i en rak linje och samlar samt leder bort ytvattnet till ett förutbestämt dagvattensystem.

Linjeavvattning kan normalt anläggas med ett inbyggt fall på 0,5%. Avvattningsrännans höjd och bredd bestäms av den valda typen av ränna.

Fördelarna med att använda linjeavvattning är snabbare bortledning av vattnet, enklare fallinjer och därmed enklare beläggningsarbete och mer trafikvänliga områden.Linjeavvattning


Linjeavvattning og beläggning
​Användning och belastningsklasser:


För linjeavvattning gäller den tyska normen DIN 19.580 som beskriver användningsområden fördelat på belastningsklasser.

En vanlig orsak till skador av rännorna är undervärdering av belastning för den aktuella rännan, galler och hur den byggs in.

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se