Pexels Thirdman 7656732 (1)

Hur kan jag bekämpa parkslide?

Går det att bli av med parkslide?

​​​​​​​Om du vill bekämpa parkslide på rätt sätt är det viktigt att tänka på hanteringen av växten. Om parkslide får växa obehindrat kan det till och med tränga igenom betong och skapa enorma problem för bland annat fastighetsägare, byggherrar och trädgårdsmästare.

Det är A och O att du hanterar jordmassan kring det kontaminerade området med stor försiktighet. Dessutom behöver du tvätta maskiner och redskap innan de lämnar platsen.

Plantex® Platinium ogräsduk bekämpar Parkslide effektivt

Parkslide är otroligt envist och svårt att bekämpa. Traditionella bekämpningsmetoder fungerar sällan. Dokumentation visar att parksliderötter kan påträffas på fyra meters djup. Rotskotten kan sprida sig cirka sju meter i sidled. Det innebär att det inte blir ekonomiskt försvarbart att gräva ur all kontaminerad jordmassa och sedan transportera den till förbränning.

På Byggros arbetar vi istället med en metod som hindrar parksliden från att komma upp ur jorden. Detta görs möjligt med en ogräsduk. Plantex® Platinium är stark nog att stoppa genomträngning av parksliden men är samtidigt permeabel för luft, vatten och näring i jorden.

Plantex platinium mot parkslide

Riktlinjer kring bekämpning av parkslide

1. Enligt Länsstyrelsen måste parkslide grävas upp med rötterna för att inte återetablera sig på platsen. Eftersom parkslide kan befinna sig på fyra meters djup måste du gräva djupt för att undvika att det sprids med underjordiska jordskott

2. Den enklaste och säkraste metoden för att bekämpa parkslide är att kapa ner de befintliga plantorna så kort som möjligt och sedan lägga duken över och fylla på med nya jordmassor. Du bör lägga minst 20 cm ny jord, grus eller sand ovanpå duken, annars kommer parksliden att lyfta duken. Om det inte fungerar att addera dessa 20 cm ovan marknivå behöver du gräva ur motsvarande jordmassor och kontakta din återvinningscentral för råd om hanteringen av de kontaminerade massorna

3. Parkslide ska hanteras som farligt avfall. Därför får du aldrig lägga växtdelar från parkslide i facket för trädgårdsavfall. Tänk dessutom på att använda sopsäckar som försluts vid transporten

4. Plantex® Platinium ogräsduk har en dokumenterad effekt mot både parkslide och andra invasiva ogräsarter och har dessutom har en garanti på hela 35 år när den installeras med täckmaterial ovanpå. Var noggrann med på skarvarna då parksliden har en tendens att hitta minsta lilla öppning

Det mest optimala är att svetsa ihop skarvarna men det går också att tejpa dem med en specialtillverkad tejp. Båda metoder finns att tillgå hos oss på Byggros.

Läs mer om Plantex Platinium här