900X900pxvvk Väggabion Tollare Hamn

Stödmurskonstruktion förstärkt med hjälp av geonät

Få hjälp med broförstärkning, stödmurar och branta slänter

Vi har levererat kompletta lösningar för stödmurskonstruktioner i över 30 år. Lösningarna erbjuds med och utan växtlighet samt för olika sorters lutning. Det finns flera olika aspekter att överväga innan utformningen av stödmurskonstruktionen görs.

Stödmurskonstruktionen bör göras med följande i åtanke:

  • Miljö och arkitektur
  • Hållbarhet
  • Platsen för konstruktionen och den aktuella lutningen
  • Geotekniska övervägningar som exempelvis jordmån
  • Budgetramarna

Genom att inkorporera vågräta lager av geonät kan du förstärka branta sluttningar, terrängmurar eller stödmurar i nästan vilken terränglutning som helst, även om platsens storlek är begränsad.

Lösningarna är många och kan utformas så att alla förhållanden och möjlig påverkan tillgodoses. Våra system är flexibla och kräver ett minimum av underhåll. Denna kostnadseffektiva lösning är fördelaktig att se närmare på redan under projekteringsfasen. Härunder finner du våra guider som kan hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag