Kokosnet 900X900px 3

Erosionsskydd för slänter

Erosionsskydd på våta slänter

Professionella lösningar för erosionsskydd på våta slänter

Vilken produkt som är bäst för att lösa dina erosionsproblem beror på vilken vattenpåverkan sluttningen utsätts för. Man behöver ta hänsyn till faktorer som vattenhastighet i strömmande bäckar och kanaler, våghöjd, lutning, lutning, vilken typ av jord sluttningen är av och vilka krav man har på erosionsskyddets livslängd.

Enkamat erosionssikring ved Odense Havn

Permanenta erosionslösningar

Om sluttningen är utsatt för en återkommande erosionsrisk kan man behöva välja en permanent lösning, till exempel på grund av strömförhållanden, vågpåverkan eller liknande. Med en permanent lösning säkrar du området som står under vatten och även den del av slänten som ligger 0,5 - 1,0 m över högsta vattennivån.

Beroende på backens längd kan det ofta vara en fördel att använda mer än en typ av matta/nät. Du kanske vill kombinera de permanenta erosionslösningarna med biologiskt nedbrytbara erosionsnätverk för att uppnå en mer ekonomiskt attraktiv lösning.

Lösning för särskilt utsatta kustsluttningar

Vid kustlinjer kan sluttningen vara utsatt för speciella strömförhållanden och där vattenpåverkan är stark behövs en starkare permanent lösning. Här kan du med fördel använda förfyllda geosyntetiska betongmadrasser som på grund av den sammanhållna strukturen är ett mycket effektivt skydd i de situationerna.

Individuella lösningar

Det kan finnas många lösningar på samma erosionsutmaning. Vårt geotekniska team hjälper dig gärna att ta fram en optimal individuell lösning för ditt projekt.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag