Enkamat1182x688px

Hur man skyddar torra slänter från erosion

Erosionsskydd på torra slänter

Säkra backar över vattenytan - Temporär eller permanent?

När vi talar om torra backar menar vi backar som bara påverkas av regn eller vind och därför inte är i direkt kontakt med vatten. Torra backar är till exempel vägbackar, bullervallar, dammar med mera.

I många situationer kan man hjälpa till med gräs eller annan plantering under de första åren med hjälp av ett erosionsskydd – utan att behöva sås om. Erosionsskydd är också en relativt blygsam byggkostnad.

Hur får jag det optimala erosionsskyddet?

Flera saker är avgörande när det gäller att bedöma vilken lösning som är bäst för just ditt projekt. Man behöver ta hänsyn till faktorer som sluttningens lutning, sluttningens längd, vilken typ av jord sluttningen är av eller om det ska vara ett permanent eller tillfälligt erosionsskydd och liknande. När du behöver hitta den optimala lösningen finns det två alternativ att välja mellan:

  • Temporär erosionsskydd
  • Permanent erosionsskydd

Temporär erosionsskydd

Här pratar vi om ett skydd som ska skydda sluttningen tills växtligheten fått fäste och man inte längre förväntar sig problem med erosion. Här använder du biologiskt nedbrytbara nät, tillverkade av kokos, jute eller biofibrer. Dessa produkter bryts vanligtvis ned efter 1-5 år beroende på råvara, tjocklek och biologiska förhållanden.

Samtidigt har de biologiskt nedbrytbara produkterna den mycket positiva egenskapen att de kan ta upp vatten motsvarande flera gånger sin egen vikt. Det gör att växtligheten har särskilt goda växtförhållanden i torra perioder.

Permanent erosionsskydd

Har du några mycket branta eller mycket långa backar eller sluttningar av en jordtyp som är särskilt känslig för erosion kan du med fördel välja en permanent lösning för erosionsskydd.​

Ej nedbrytbara erosionsmattor

Här rekommenderas att använda de tredimensionella erosionsmattorna, som vanligtvis är tillverkade av polyamid (nylon), polyeten eller polypropen. Dessa erosionsmattor är praktiskt taget icke-nedbrytbara och skapar en förstärkt, strukturerad sammanhängande tillväxtmatta som håller jorden på plats så att sprickor och jordskred inte uppstår.

Erosionsmattor används ofta där grässluttning önskas, men det går även att plantera träd och buskar i sluttningen.

Enkamat

Gräsförstärkningsblock för mindre slänter

I parker och institutioner skapas ofta sluttningar och små kullar för att skapa en varierad landskapsdesign. Utmaningen är att de, förutom blåst och regn, ofta utsätts för kraftigt mekaniskt slitage från gångtrafik och lek.

Här kan vi rekommendera att välja gräsarmeringsblock av frostsäker LDPE-återvunnen plast, som på grund av blockens sammanhängande struktur utgör ett mycket effektivt skydd.

De kan formas brett efter lutningen och finns i flera typer och storlekar. De kan fyllas med växande jord och sås med gräsfrön eller frön från vilda växter. De kan även fyllas med pärlstenar eller granitspån.

Geoceller för karga och sandiga slänter

Det kan vara svårt att hitta växtlighet som kan växa på sandiga eller steniga sluttningar då det inte finns mycket näring för växterna.

Därför kan det bli nödvändigt att lägga ett lager jord på sluttningen. För att underhålla jordlagret är det en fördel att använda geoceller.

Geocellerna ligger ovanpå ett lager geotextil eller geonet och gör en serie celler, som fylls upp med matjord, som man sedan kan plantera. Geocellerna kan innehålla 10-20 cm matjord.

Geocellerna är också en självklar lösning om man har en mjuk lutning som man gärna vill ha stabiliserat så att den bättre tål t.ex. gångtrafik och lekande barn.

Armmater geocellar

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!