Erosionsskydd


Erosion som orsakas av vind och vatten ger många skador i naturen. Många erosionsproblem är allt för allvarliga för att kunna rättas till med naturens egna metoder såsom plantor, gräs eller liknande.

För erosionsskydd gäller detsamma som för så mycket annat, det är väsentligt bättre och billigare att förebygga än att reparera.

Vi erbjuder vi ett komplett program av lösningar, som kan lösa de flesta utmaningar inom erosionssäkring av torra och våta sluttningar, kustsäkring och hamnbyggnation.

Våra lösningar är effektiva och ekonomiskt attraktiva, inte minst i relation till de skador och kostnader som erosionsproblem kan innebära.Enkla naturmetoder som grässådd och plantering är inte alltid tillräckligt!

Erosion förorsakad av vind eller vatten ger många skador och problem i naturen. Åtskilliga erosionsproblem är för allvarliga för att kunna rättas till med simpla naturmetoder som grässådd, plantering eller liknande.


Individuella lösningar

Vi utarbetar gärna individuella lösningsförslag på just ditt erosionsproblem, i nära samarbete med dig. ​Kontakta oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.com​​​​​​​.

Vi erbjuder lösningar för erosionsskydd i både våta och torra slänter.


Erosionsskydd för torra slänter

Med torra slänter menas slänter som endast påverkas av regn eller vind och alltså inte är i konstant kontakt med vatten.Erosionsskydd för våta slänter

erosionskydd för våta slänter är skydd till den del av slänten som är under vatten vid till exempel åar, bäckar och kanaler.


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se