Stödmurar och brolandfästen

Flexibla och funktionella lösningarArmerad jord har under de senaste åren utvecklat sig till att bli en accepterad och godkänd metod till bland annat uppbyggnad av stödmurar. Stödmurar är i vår terminologi en mur med en lutning på över 70°.

Principen i uppbyggnaden går ut på att bygga in ett geonät som läggs horisontellt och skär igenom de kritiska områdena för brott.
Geonät säkrar totalstabiliteten och läggs horisontellt


Exempel på stödmur


Som armeringsmaterial används vanligtvis plastbaserade geonät, som tack vare egenskaperna vid kontakten med jorden har visat sig vara mycket passande för detta ändamål. Det finns många olika fasadlösningarna och de kan dimensioneras så att alla förhållande och påverkande faktorer tas i beaktning.

Våra system är flexibla och kräver minimalt med underhåll. Detta i kombination med att de är kostnadseffektiva gör att det är mycket attraktivt att se närmare på dessa lösningar på projekteringsstadiet.


Dränering

Dränering bör alltid byggas in i grundläggningen av konstruktionen. Dränering i flera nivåer kan vara nödvändigt för att försäkra att det inte uppstår vattentryck i konstruktionen.


Exempel på placering av dränering:Traditionell placering av dränering


Dränering + ”punkteringsdränering”


Dränering + ”djupdränering”


Kombination av flera drän kan under vissa förhållande vara nödvändigt. För andra konstruktionstyper kan det vara nödvändigt att göra speciella avvattningsåtgärder för att säkra en torr konstruktion.

Om konstruktionen inte dräneras skall det i samband med stabilitetsberäkningarna tas hänsyn till eventuella påverkningar av vatten.


Produktprogram

Vårt program omfattar flera system:
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på