Erosionsskydd på torra slänter

När naturen behöver en hjälpande handMed torra slänter menas slänter som endast påverkas av regn eller vind och alltså inte är i konstant kontakt med vatten. Torra slänter är till exempel slänter vid vägar eller jordbankar. I många situationer kan ett erosionsskydd hjälpa gräs eller annan växtlighet genom de första åren utan behov av reparation. Erosionsskydd är en relativt liten kostnad i ett anläggningsprojekt.

Hur får jag den optimala lösningen?

Vilken produkt som bäst löser erosionsproblem avgörs av flera saker som släntens lutning och längd, vilken jordtyp som slänten består av eller om det ska vara en permanent eller tillfällig lösning på erosionsskyddet.

För den optimala lösningen finns två möjligheter:

  • Tillfälligt erosionsskydd
  • Permanent erosionsskydd


Erosionsmåtta till erosionsskydd


Tillfälligt erosionsskydd

Detta är ett skydd som skyddar slänten tills växtligheten har fått fart och det inte förväntas vara några erosionsproblem längre. Till detta ändamål används biologiskt nedbrytbara mattor eller nät gjorda av halm, kokos, jute eller en blandning av dessa. Produkterna har en nedbrytningstid som normalt ligger mellan 1-5 år beroende på material, tjocklek och biologiska förhållande.

De biologiska nedbrytbara produkterna har samtidigt en mycket positiv egenskap då de kan ta upp vatten flera gånger sin egen vikt, vilket kan ge en snabbare och säkrare växtlighet i torra perioder. Det finns också mattor av gräsfrö och därmed kan erosionsskyddet läggas samtidigt som gräs sås.

Biologiska erosionsmattor och geonät rullas ut på slänten och fästs med jordspik, normalt 2-5 st./m2.

För mer information hänvisas till våra sidor om jutenät och kokosnät.


Permanent erosionsskydd

Vid mycket branta, mycket långa slänter eller slänter som består av erosionsbenägna jordtyper kan det vara en fördel att välja ett permanent erosionsskydd. Oftast används 3-dimisionella erosionsmattor av polyamid (nylon) polyeten eller polypropen. Dessa produkter är mer eller mindre oförstörbara och ger genom sin 3-dimensionella struktur en armerad sammanhängande gräsmatta. Det går även att plantera buskar och träd i mattorna. Permanenta erosionslösningar används också där det är kraftigt mekaniskt slitage såsom slänter som utsätt mycket för gångtrafik eller lek t.ex. vid en lekplats eller park.

Läs mer om lösningar till permanent erosionsskydd


Trådmadrasser – gabioner

Alternativt stenfyllda trådmadrasser eller gabioner användas. Dessa finns i många olika typer och storlekar. De kan fyllas med sten och kan på grund av den sammanhängande strukturen utgöra ett mycket effektiv skydd i de situationer där man talar om kraftiga vattenströmningar, turbulens eller höga vågor.

Läs mer om Monotec gabioner.

Geoceller

Geoceller används till beklädnad av sandiga eller steniga slänter där ett yttre lager av matjord är nödvändigt för att få vegetation. Vi kan leverera dessa nät med hexagonformade celler som läggs utanpå slänterna och fylls med 10-20 cm matjord.

Läs mer om Armater geoceller. ​
​​​​​​​

Kontakta oss för mer information om erosionsskydd. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se​​​​​​​.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på