BG Byggros Urbangreen biotoper


Urban Biotoper

Nedladdningsmaterial Urban biotoper i stadsmiljöBroschyr


De 7 danska och svenska biotopernaUrban Biotoper-konceptet består av 7 olika biotoper med danska och svenska växtsamhällen. Här kan du ladda ner material och läsa mer om biotoperna, deras användningsområden och vilka fördelar de ger för stadsutveckling.


Rapport om URBANGREENTvå forskare från Nationalcentret för miljö och energi vid Århus Universitet och Naturhistoriska museet i Århus har utarbetat en rapport om att plantor i biotoper från Urban Biotoper skapar en ökad livsgrund för olika insekter.

Rapporten dokumenterar att biotopen från Urban Biotoper ger urbana rymden en större mångfald av växter och insekter. Växtarterna som planteras från Urban Biotoper finns inte i stadsmiljön, vilket innebär ett tillskott av växtarter. Den större variationen av mängden blommor i Urban konceptet jämfört med de område som ersätts är således ett positivt bidrag till stadens pollinerande fauna.


Kandidatuppsats om Urban Biotoper (URBANGREEN)Två studerande vid Köpenhamns universitet har skrivit sina examensarbeten om Urban Biotopernas effekt på antalet insekter och biologisk mångfald i de planterade områdena.


Artikel i Østerbro TidningHär kan du läsa ett inlägg i Østerbro Tidning om planteringen på Nørre Campus med biotoper från Urban Biotoper.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på