Østeråparken

Ett bostadshus med grön omtanke i Ålborg


Bostadshuset Østeråparken i Ålborg är en spännande etagebyggnad på gränsen mellan stad och park i Ålborg. Byggnaden är en del av stadsförnyelsen i Ålborgs centrala distrikt runt stadens gamla vattenväg Østerå.

Under hela projektet har gröna och hållbara lösningar varit de viktigaste pivotpunkterna. Därför har det blivit valt att byggnadens överdel ska täckas med grönt sedumtak med små gröna och gula suckulenter. Det gröna sedumtaket är inte bara en fröjd för ögat, det har även en praktisk funktion då det samlar stora mängder regnvatten.

Byggros har i nära samarbete med Buus Anleggsgartner A / S projekterat och levererat BGreen-it Sedumbackar till projektet.Anläggningsår: 2018

System: BGreen-it Sedumbackar

Entreprenör: Buus Anlægsgartner A/S​​​​​​​


Byggros Referensprojekt - Ett bostadshus med grön omtanke i Ålborg


Galleri
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se