Företagsprofil - Om ByggrosOm ByggrosBG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Våra tekniska konsulter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar.

Nordisk plattform

Byggros A/S startade under 1986 och är idag marknadsledande i Sverige och Danmark på flera specialprodukter och system inom bygg- och anläggningsbranschen. Man har funnits på den svenska marknaden sedan 1999 under namnet BG Byggros AB och finns idag också på den norska marknaden med företaget Byggros AS. Dessa företag gör det tillsammans möjligt att ge heltäckande service till den skandinaviska marknaden. Byggros ingår i koncernen BG Group, som utöver Byggrosföretagen också består av INJA Miljøteknik som levererar vattenhanteringslösningar, avskiljare och pumpbrunnar, BG Millag som levererar och installerar plastmembran, BG Biovarme som levererar CO2-neutrala värmelösningar samt BG Burcharth som är teknisk leverantör till industri- och servicesektorn.

Produkter

Byggros marknadsför många kvalitetsprodukter inom bygg- och anläggningsteknik från några av de största och mest kända tillverkarna i Europa och USA. Produkterna är under konstant kvalitetskontroll och våra leverantörer lägger ner ett stort arbete på produktutveckling.Anläggningstekniska lösningar

För Byggros är det kännetecknande att kvalitet och service går hand i hand då det gäller lösningar inom:

  • Vägbyggnad
  • Armering av jord
  • Erosionsskydd
  • Bullervallar och stödmurar
  • Dräneringssystem och LOD
  • Gräsarmering
  • Gröna tak
  • Asfaltrenovering
  • Fontäner för offentlig miljö


Kvalitetsstyrning

Vårt kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt DS/EN ISO 9001:2015 och med miljöstyrning som en integrerad del. Som en del av detta kräver vi att alla våra leverantörer har en löpande kvalitetskontroll på sina produkter. Certifikat DS/EN ISO 9001:2015

Kompetenta medarbetare

Vi har duktiga specialutbildade medarbetare som hela tiden följer med och tar del av de senaste nyheterna genom att bland annat deltaga i utbildningar, konferenser och seminarier. Kontakta oss här.

För alla våra medarbetare är rådgivning och kundservice grundläggande för att vara en god samarbetspartner. Denna service omfattar också föreläsningar, lösningsförslag, designutkast och beräkningar till föreskrivande led.

Patenterat stödmursystem

Byggros vill vara med i frontlinjen. Därför har vi utvecklat Vector Wall® som är ett mycket konkurrenskraftigt system för uppbyggnad av branta slänter och stöd- och bullermurar. Systemet är patenterat och används bland annat på de första 2 etapperna vid Köpenhamns Metro samt på Arlanda i Stockholm.

Byggros är en verksamhet i konstant utveckling både vad beträffar teknologi, know-how och produkter. Vi anpassar oss efter marknadens önskningar och krav för att alltid kunna framstå som en mycket kompetent och seriös samarbetspartner.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka