Vi skaper säkra lösningar till bygg- och anläggningsarbeten

Företagsprofil - Om ByggrosOm ByggrosBG Byggros AB är leverantör av speciallösningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Våra tekniska konsulter bistår kunden genom hela projektförloppet och hjälper till att skapa säkra lösningar. Vi säljer framförallt till företag, som privatpersoner kan du finna ett urval av våra produkter hos utvalda återförsäljare. Se lista längre ner.

Nordisk plattform

Byggros grundades i Danmark 1986 och har funnits på den svenska marknaden sedan 1999. Byggros är idag marknadsledande i Sverige och Danmark på flera specialprodukter och system inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi finns även representerade i Norge med företaget Byggros A/S. Byggros ingår i koncernen BG Group, som utöver Byggrosföretagen också består av BG Millag som levererar och installerar plastmembran, BG Termic Plus som levererar CO2-neutrala värmelösningar och ventilation samt BG Burcharth som är teknisk leverantör till industri- och servicesektorn. Tillsammans med våra systerföretag kan vi erbjuda ett brett utbud av tjänster och produkter. Inom exempelvis geomembran kan vi tillhandahålla en helhetslösning där vi står för allt från utformning till materialleverans och installation.

BG Byggros är ett företag som är aktivt inom bygg- och anläggningsbranschenVi tillhandahåller ett brett utbud av specialprodukter och säkra lösningar med de gemensamma nämnarna säkerhet och hållbarhet. Dessutom innebär de flesta av våra lösningar att anläggningsprocessen effektiviseras. Vi anser att en konstruktion bör bedömas utifrån ett livscykelperspektiv för att ge en rättvis bild av dess kvalitet, kostnad och värden. Därför arbetar vi med ledande leverantörer inom främst Europa och USA som har ett helhetstänk och kan tillhandahålla produkter av hög kvalitet. Produkterna är under konstant kvalitetskontroll och våra leverantörer lägger ner ett stort arbete på produktutveckling.
​​​​​​​Anläggningstekniska lösningar

För Byggros är det kännetecknande att kvalitet och service går hand i hand ​​​​​​​då det gäller lösningar inom:

  • Vägbyggnad
  • Armering av jord
  • Erosionsskydd
  • Bullervallar och stödmurar
  • Dräneringssystem och LOD
  • Gräsarmering
  • Gröna tak
  • Asfaltrenovering
  • Parkmiljö
  • Fontäner för offentlig miljö
Kvalitetsstyrning

Vårt kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt DS/EN ISO 9001:2015 och med miljöstyrning som en integrerad del. Som en del av detta kräver vi att alla våra leverantörer har en löpande kvalitetskontroll på sina produkter. Certifikat DS/EN ISO 9001:2015

Kompetenta medarbetare

Våra tekniska konsulenter bistår kunder genom hela projektförloppet och hjälper till att utforma den bästa lösningen för varje behov. Företagskulturen kännetecknas av att vi ständigt är på jakt efter ny kunskap, bättre produkter och lösningar och ny teknik. Samtidigt vilar vi på trygga värderingar där kvalitet, service, miljö och sunt förnuft är ledord.

Våra konsulter följer de senaste nyheterna genom att bland annat deltaga i utbildningar, konferenser och seminarier.
Kontaktuppgifter finner du här.

Produkter och lösningar

Vi har marknadsledande system inom bl.a. väg- och jordförstärkning med geosynteter, bullerskyddskonstruktioner, erosionssäkring, takträdgårdar och gröna lösningar i stadsmiljö, lokal avledning av dagvatten och fontänteknik.Inom våra kärnområden har vi ett tätt samarbete med våra leverantörer och vi utvecklar ofta lösningar gemensamt. Det senaste resultatet av denna typ av samarbete är vårat Urban Green-koncept vilket är en samling gröna planteringslösningar för stadsmiljö. Vi har även utvecklat det mycket konkurrenskraftiga stödmursystemet Vector Wall som används till förstärkning och uppbyggnad av branta slänter och bullermurar. Systemet är patenterat och används bl.a. på Köpenhamns Metro samt på Arlanda flygplats.

Vi vill även lyfta fram vårt koncept för takträdgårdar, som går under namnet BGreen-it. Inom detta produktområde kan vi erbjuda allt från tunna sedumtak till fullvärdiga takträdgårdar med rabatter, buskage och till och med trädplanteringar. Detta område utvecklas ständigt och en av nyheterna är DiaSafe, ett certifierat fallskyddssystem som kan installeras utan att man behöver göra hål i takets tätskikt.

Byggros är en verksamhet i konstant utveckling både vad beträffar teknologi, know-how och produkter. Vi anpassar oss efter marknadens önskningar och krav för att alltid kunna framstå som en mycket kompetent och seriös samarbetspartner.Återförsäljare (privatpersoner)


AO

Bauhaus

Gräscenter​​​​​​​

Ekologiska Byggvaruhuset
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se