CSR Ogmiljoe 1189X588

Vi tar ansvar för både människa och natur

Byggros tar miljön på allvar

Vi fokuserar på att ta vårt ansvar och stå för hållbarhet så att naturen inte tar skada

Detta hållningssätt är väl integrerat i vår vision för Byggros verksamhet. Vi har en lång tradition av att ta vårt sociala ansvar på stor allvar. Det handlar bland annat om att ha sund och engagerad arbetsplats med plats för oliktänkande och mångfald. Våra CSR- och miljöinsatser sker på nationell, såväl som internationell nivå och gäller för alla dotterbolag under BG Group.

Vårt uppdrag

Våra unika fackkunskaper, kreativitet, trovärdighet och engagemang gör att vi kan bidra med ekonomiskt hållbara lösningar som gör våra samarbetspartner och samhällets önskan om en mer hållbar värld till verklighet.

Vår vision

BG Group är med sina unika lösningar och produkter en samarbetspartner som uppskattas av alla som arbetar för att skapa hållbara och klimatvänliga miljöer, så väl ute som inne.

FN Verdensmaal Plakat RGB DK

Vi är inspirerade av FN:s 17 världsmål för en hållbar värld.

Vi arbetar konstant på att förbättra följande områden:

  • Vi ställer krav på leverantörer att förbättra individers och anställdas rättigheter
  • Vi samarbetar med leverantörer om att förbättra sociala villkor
  • Vi låter oss inspireras av ledande rådgivare inom "Cradle to Cradle" och cirkulär ekonomi
  • Vi arbetar ständigt på att förbättra arbetsmiljön för de anställda internt
  • Vi utvecklar nya produkter och lösningar som har en social eller miljömässig dimension

 

 

 

 

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag!