Ecoraster för permanent erosionsskydd

Flexibelt permanent erosionssskydd av extremt branta slänter och dagvattensbassängerErosionsskydd med Ecoraster är en mycket robust lösning som vanligtvis används i dagvattensbassänger, diken, mycket branta slänter samt små projekt som till exempel längs trappor och rutschkanor på lekplatsvallar.

Fördelar

  • Skyddar mot erosion från vatten och vind  
  • Kan eftersås med gräsfrön eller liknande  
  • Praktiska block som klickas samman till en sammanhängande matta
  • Enkel att anpassa efter små och komplicerade slänter  
  • Blocken kan återvinnas eftersom de kan smältas ned och återvinnas till 100 %

Snabb och enkel installation

Ecoraster levereras som sammankopplade plattor på 1,33 m2 bestående av 12 block. De förmonterade plattorna och den låga vikten underlättar utläggningen, även på komplicerade och svåråtkomliga områden. Vår erfarenhet visar att det tar en timme för en person att lägga ut 100 m2 plan yta - härtill kommer utläggning av flis, jord eller grus och eventuell grässådd. Blocken tillpassas enkelt med till exempel en fogsvans, cirkelsåg eller grensax.

Erosionsskydd med Ecoraster
Ecoraster erosionsskydd - slänt


Ecoraster - miljöneutralt, effektivt och flexibelt erosionssskydd

Ecoraster-blocken är mycket flexibla och kan enkelt anpassas till terrängens eventuella mjuka kurvor och branta slänter. Ecoraster kan levereras i tjocklekar om 30, 40 och 50 mm. Blocken läggs ut och säkras vid behov med spett innan de fylls med mulljord och sås med gräsfrön. Det går även att lägga ut rullgräs eller sedummattor på ecoraster.

Ecoraster erosionssäkring är designade med ett unikt säkerhetslåssystem som garanterar en fast sammanlåsning av varje enskilt block. Vid utläggningen låses de in i varandra så att det bildas en hel, sammanhängande yta. Materialet är motståndskraftigt mot ammoniak och alkali och tål temperaturer från –50 grader till + 90 grader.

Ecoraster har tillverkats av LPDE som är ett 100 % miljöneutralt återvinningsbart material som tål stor belastning och hård frost utan att spricka. Ecoraster erosionsblock omfattas av 20 års produktgaranti.
Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se