Enkamat® erosionsmattor

Enkamat erosionmattor är en beprövad, lätt, flexibelt alternativ till styva betong-, asfalt- och sten- lösningar.Enkamat erosionsmatta är en tredimensionell polyamidmatta för omgående och bestående skydd av alla typer av sluttningar.

Erosionsmattan har samma struktur på båda sidorna och är särskilt lämplig i områden som brukar drabbas av erosion och där man vill ha gräs eller annan växtlighet.

Enkamatmattans hårda trådstruktur förhindrar effektivt marken från att eroderas till en karg slänt med rännor efter regn och vind samtidigt som den armerar växternas rotsystem.

Enkamat används inom tre huvudområden:

  • Fördämningar och sluttningar
  • Åbrinkar
  • Branta sluttningar med plantering

Erosionsskydd av åbrinkar

Tät plantering är det naturliga erosionsskyddet i åbrinkar. Men det kräver ett starkt rotsystem som främjas av ett konstgjort rotsystem eller liknande. Gröna brinkar är en ekologiskt förnuftig barriär som harmoniskt smälter in landskapet. Denna aspekt används allt oftare vid planering och (åter)uppbyggnad av miljövänliga brinkar för att förbättra miljön i bostads- och rekreationsområden.

Tack vare Enkamatmattans stora vattengenomtränglighet, vikt (20 kg/m2) och det omgående skydd den ger, används Enkamat A20 i allt högre grad som brinkskydd för att förhindra erosion i och under vattenlinjen. Standard Enkamat kan etableras från ca 0,5 m över vattenytan och säkrar därmed ett effektivt erosionsskydd.

Planteringsstöd på branta sluttningar

Enkamat 7100W/20PET används i projekt med frösådd på brant och stenig mark.

Erosionsmattan Enkamat har en karakteristisk tredimensionell struktur med ett armerande polyestergeonät. Nätet utgör en integrerad helhet med mattan och har tillverkats av polyestergarn som skyddas av en PVC-beläggning. Mattstrukturen i kombination med ett geonät med stor styrka (18 kN/m) hjälper planteringar att utvecklas under de ogynnsamma förhållanden som ofta råder i steniga och eroderade sluttningar.

Enkamat 7010W/20PET är ett flexibelt fästlager som håller kvar jorden och främjar groningen. Enkamat 7010W/20PET används på steniga sluttningar som utsätts för väder och vind, i stadsområden och på sluttningar i vägkonstruktioner där man arbetar enligt ”gräv-och-fyll-igen”-principen. På mycket branta sluttningar fylls och sås Enkamat® 7010W/20PET med hjälp av hydraulisk sprutteknik. Krypande och klättrande växter kan också armera planteringen.

Enkamat för särskilda ändamål

Erosionsmattan Enkamat är mycket allsidig och kan användas till mycket annat än erosionsskydd och etablering av växtlighet. Den används bland annat vid anläggning av idrottsplatser, gröna lekplatser och parkeringsytor och här passar Enkamat 7020 bäst. Enkamat® förlänger bland annat livslängden för en fotbollsplan två eller tre gånger.


Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
​​​​​​​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på