Incomat geosyntetisk betongmadrass

Kust- och erosionsskydd av banker och slänter
Flytande betong mot naturens krafter

Kraftiga stormar och höga vattennivåer är upphov till många problem med erosion av våra kuststräckor, sjöstränder, kanaler eller utlopp. Incomat betongmadrasser ger med kombinationen av flexibilitet och filteregenskaper ett effektivt skydd mot naturens krafter.

Incomat betongmadrass består av två geosyntetiska tygskikt som är sammanvävda på ett unikt sätt som gör det möjligt att fylla flytande betong i madrassen.

Incomat betongmadrasser kan skapa ett permanent erosionsskydd både ovanför och under vattenlinjen. Lösningen är också lämplig för tätning och erosionsskydd av nedgrävda rörledningar eller kablar samt för att täcka konstruktioner.


  Kustsäkring och erosionsskydd
  Incomat skyddar mot naturens krafter
  


  Fördelar med Incomat betongmadrasser

  • Stor deformationsförmåga – anpassar sig till underlaget
  • Snabb installation - tidsbesparande
  • Hög mekanisk styrka
  • Sömlös montering är möjlig med användning av dragkedja
  • Projektsspecifika lösningar - anpassade till det enskilda projektet
  • Olika storlekar på madrassen


  Användningsmöjligheter med Incomat betongmadrasser

  • Kustsäkring
  • Bottensäkring i hamnanläggningar
  • Överflödesskydd vid översvämning
  • Kantskydd vid sjöar och kanaler
  • Tätning av deponier
  • Skydd av rör eller kablar
  

  ​​​​​​​Incomat betongmadrass kan fås i 4 varianter:

  

  Incomat Standard

  

  Incomat standard är en solid enhetligt profilerand betongmadrass. Betongmadrassen är konstruerad med ett kontinuerligt fast tvärsnitt för effektivt och säkert erosionsskydd samt tät försegling efter påfyllning av betong.

  

  Incomat Flex

  En profilerad betongmadrass med inbyggda dräneringsfickor för stort hydrauliskt tryck och flexibilitet. Incomat Flex används primärt som erosionssäkring av banker och slänter där det även finns ett behov av dränering.

  

  Incomat FP

  Incomat FP profilerade betongmadrass med många dräneringsfickor som säkerställer en låg hydraulisk tryckpåverkan. Incomat FP används vanligen för slänter, men också som ett skyddande skikt från grundvatten.

  

  Incomat Grid

  Betongmadrassen är kanalsydd med filter i geotextil. Denna typ är speciellt lämplig för permanent erosionsskydd av slänter, där man önskar plantera. Efter utläggning kan geotextilen skäras i för att möjliggöra plantering.

  


  


  Kontakta våra tekniska konsulter

  De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

  Kontakta oss på 0771 48 9000
  eller
  info@byggros.se