Incomat geosyntetisk betongmadrass

Kust- och erosionsskydd av banker och sluttningarKraftiga stormar och höga vattennivåer är upphov till många problem med erosion av våra kuststräckor, sjöstränder, kanaler eller utlopp. Incomat betongmadrasser kombinerar flexibilitet och filteregenskaper. Incomat betongmadrass består av två geosyntetiska tygskikt som är sammanvävda på ett unikt sätt som gör det möjligt att fylla flytande betong i madrassen.

Incomat betongmadrasser kan skapa ett permanent erosionsskydd både över och under vattenlinjen. Lösningen är också lämplig som erosionsskydd för rörledningar eller kablar samt att täcka och täta byggkonstruktioner.
​​​​​​​


Fördelar

 • Följsamt - anpassar sig väl till underlaget
 • Snabb installation - tidsbesparande
 • Hög mekanisk styrka
 • Formsys och gjuts till en hel betongkonstruktion
 • Projektspecifika lösningar - anpassade till det enskilda projektet
 • Olika tjocklekar av madrassen - från 8 cm upp till 60 cm

​​​​​​​Användning

 • Kustsäkring
 • Bottensäkring i hamn
 • Säkring vid översvämningar
 • Säkerställa slänter till sjöar och kanaler
 • Tätning av deponier
 • Skydd av rör eller kablar


BG Byggros AB samarbetar med Tecomatic AB som hjälper dig att erhålla en hel betongkonstruktion utan skarvar. Du kan genom att kontakta Tecomatic AB få en formsydd konstruktion utefter underlaget för att optimera resultatet! Kontakt: www.tecomatic.se.

Incomat betongmadrass kan fås i 4 varianter:Incomat Standard

Fast installerad och enhetligt profilerand betongmadrass. Används till erosionsskydd och försegling.

LADDA NER BROSCHYR


Incomat Flex

Profilerad betongmadrass med inbyggda dräneringsfickor för stora hydraultryck och flexibel dränering. Incomat Flex används för att erosionssäkra banker, sluttningar och där det finns ett behov av dränering.

LADDA NER BROSCHYR


Incomat FP

Incomat FP profilerade betongmadrass med många dräneringsfickor som säkerställer en låg hydraultryckseffekt. Vanligtvis används Incomat FP för banker, men också som ett skyddande skikt från grundvatten.

LADDA NER BROSCHYR


Incomat Grid

Betongmadrassen är kanalsydd med geotextil. Denna typ är speciellt lämplig för permanent skydd för bankerosion där det är önskvärt med vegetation. Efter utläggning skärs geotextilen upp för att möjliggöra plantering.

LADDA NER BROSCHYR​​​​​​​Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 och info@byggros.se.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på