Plantex® Gold

Miljövänlig, effektiv och estetisk ogräsbekämpning - med eller utan täckmaterial


Effektiv ogräsbekämpning - Optimala förhållanden för växter

Plantex® Gold är en fiberduken som säkerställer optimal genomträngning av vatten, luft och gödning, men hindrar tillväxt av ogräs. Plantex® Gold håller kvar värmen och fukten i marken, och skapar därmed optimala förhållanden för växternas etablering och tillväxt.

Termisk binding ger stor användbarhet och säkerhet

Den termiska bindningen gör att den inte nöts och är lätt att skära till, den är perfekt för ogräsbekämpning vid grödor på bland annat sluttningar, längs sjöar och vattendrag. Plantex® Gold är en mycket miljövänlig ogräsduk eftersom den är jord-, vatten- och luftneutral och därför ofarlig för människor, växter och djur.

Den optimala ogräsduken för sluttningar

Det kan vara svårt att få täckmaterial att bli liggende på en ogräsduk när man lägger den på branta sluttningar. Antingen sköljs materialet bort av regn eller också flyger det iväg vid kraftig vind. Plantex® Gold är idealt för applikationer på slänter där det kan användas täckt såväl som otäckt. En optimal lösning med eller utan användning av täckmaterial och hindrar samtidigt erosion som orsakas av regn.

Plantex Gold säjs också i konsumentförpackning under namnet: Plantex Premium Plus WeedMax.

Fiberdugen Plantex Gold til skråninger - skal ikke tildækkes
Tillbehör

Plantex® Gold fästs i marken med en tillhörande förankringsspik och förankringsbricka. De är tillverkade i trä och ger en adekvat förankring av duken i etableringsfasen.

Förankring - ogärsduk - BG Byggros


Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se