Plantex® Gold

Miljövänlig, effektiv och estetisk ogräsbekämpning - med eller utan täckmaterialEffektiv ogräsbekämpning - Optimala förhållanden för växter

Plantex® Gold är en fiberduk som säkerställer optimal genomträngning av vatten, luft och gödning, men hindrar tillväxt av ogräs. Plantex® Gold håller kvar värmen och fukten i marken, och skapar därmed optimala förhållanden för växternas etablering och tillväxt.

Termisk bindning ger stor användbarhet och säkerhet

Den termiska bindningen gör att den inte nöts och är lätt att skära till, den är perfekt för ogräsbekämpning vid växter på bland annat slänter, längs sjöar och vattendrag. Plantex® Gold är en miljövänlig lösning då den är jord-, vatten- och luftneutral och därmed ofarlig för människor, växter och djur.

Den optimala ogräsduken för slänter

Det kan vara svårt att få täckmaterial att bli liggande på en ogräsduk när man lägger den på branta slänter. Antingen sköljs materialet bort av regn eller också flyger det iväg vid kraftig vind. Plantex® Gold är idealt för applikationer på slänter där det kan användas täckt såväl som otäckt. En optimal lösning med eller utan användning av täckmaterial och hindrar samtidigt erosion som orsakas av regn. ​​​​​​​

Fiberduken Plantex® Gold - optimal för slänter - med eller utan täckmaterial
Plantex Gold - ogräsduk


Optimal för slänter

Den termiska bindningen av duken gör att den inte nöts, är lätt att klippa och är ideal för ogräsbekämpning vid plantering på till exempel slänter, längs sjöar och bäckar. Det kan vara svårt att få täckmaterial att ligga kvar på en ogräsduk när det läggs ut i branta slänter. Antingen tvättas materialet bort av regn eller blåser bort av kraftiga vindar. Plantex® Gold är en effektiv lösning även utan täckmaterial, samtidigt som den förhindrar erosion orsakad av regn.

Användning av Plantex® Gold ogräsduk

 • Som ogräsduk utan täckmaterial
 • Som erosionsskydd i mindre slänter
 • För skydd av dammar, både i kantområdet och i själva dammen
 • Som ogräsduk under träterrasser

Plantex® Gold är en fiberduk av mycket resistenta termiskt bundna ändlösa fibrer. Den är tillverkad av 100% polypropen och är därför kemiskt och alkalisk resistent. Tyget har en UV-hållbarhet på minst 4 år under europeiska förhållanden. Fiberdukens ovansida är brun, vilket gör att den smälter in i omgivningen, medan undersidan är svart för att öka UV-hållbarheten.
Fördelar

 • Förhindrar ogräs som växter underifrån
 • Kan användas täckt såväl som otäckt
 • Är UV-resistent
 • Är kemisk och alkaliskt resistent
 • Den bruna ovansidan smälter naturligt in i landskapet
 • Skyddar slänter mot erosion
 • Avger inga organiska beståndsdelar när de används i slänter med vatten


Plantex® Gold säjs också i konsumentförpackning under namnet: Plantex® Premium Plus WeedMax.

Plantex® Gold - ogräsduk utan behov av täckmaterial


Tillbehör

Plantex® Gold fästs i marken med en tillhörande förankringsspik och förankringsbricka. De är tillverkade i trä och ger en adekvat förankring av duken i etableringsfasen.Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se