BG Byggros Dränering, fukt och linjeavvattning


Pordränskivan direkt på mark

Pordränskivan är det ultimata isoleringsmaterialet under betonggolvPordränskivans unika öppna struktur ger utöver isolering även en dubbelsidig uttorkning av betongplattan. Eftersom Pordränskivan också är dränerande behövs inget annat lager av dränerande material.


Pordränskivan består av limmade expanderade cellplastkulor som ger mycket mer luft mellan kulorna, vilket medför att fukt i betongplattan också kan torka neråt. Det betyder att betonggolvets uttorkningstid förkortas. Betonggolvet blir helt fuktsäkert då Pordrän-skivan alltid kan transportera fukt neråt mot den svalare marken.

Exakt hur mycket snabbare uttorkningen sker beror på betonggolvets tjocklek, innertemperaturen och på markens temperatur under isoleringen.  • Fukten försvinner snabbare om en ventilator används, då luften cirkulerar i Pordränskivans öppna struktur.
  • Pordränskivans förmåga att ge betonggolvet en dubbelsidig uttorkning ger också en jämnare temperatur som minskar spänningen i betongplattan och därmed minimerar uppkomsten av torksprickor.
  • De positiva effekterna med Pordränskivan är en kortare torktid, större fuktsäkerhet och färre torksprickor.
  • Pordränskivans uttorkningsförmåga är bestående genom betongplattans livstid. Blir betongplattan fuktig efter till exempel en översvämning kan den alltid torka ut neråt genom Pordränskivan.
  • I fritidshus eller hus där värmen stängs av eller sänks kraftigt ska plastfolie läggas under Pordränskivan för att förhindra så kallad omvänd fuktvandring, vilket uppstår när markens temperatur blir varmare än husets golv. Plastfolien påverkar inte uttorkningen av betongplattan.


​​​​​​​Radon

Radon är en gas som finns i jorden och mäts i antal becerel. Hur mycket radon som kommer upp ur jorden och in i huset beror bland annat på hur tät jorden är. Det går långsammare i lera än i grus. Undertrycket i huset påverkar även hastigheten. Står huset på jord med hög radonhalt måste betonggolvet förses med en radonspärr. Tätning av sprickor och rörgenomgångar i betongplattan är ett krav. En radonspärr etableras oftast mellan isoleringen och marken.

Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
​​​​​​​

Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på