Renovering av källargolv

Säker och effektiv dränering och renovering av källargolvHistoria
Fram till slutet av 1950-talet bestod de flesta källargolv av ett tunt oarmerat betonglager som ofta lades direkt på jorden. Resultatet blev ett kallt och fuktigt golv. En fördel med det tunna oarmerade golvet är att det inte är en del av grundens bärande funktion. vilket gör det enkelt att riva upp. Ofta räcker det att använda en slägga.

På 1960-talet började källargolvet att armeras och detta blev en del av grundens bärande funktion. I dessa fall bör en fackman kontaktas innan golvet börjar rivas upp.

Fördelar - Dränering, miljö och ekonomi

  • Ett golv med den värmeisolerande Pordränskivan kräver inte något dedikerat dränerande lager av sten, eftersom dräneringsfunktionen finns i plattan.
    - Bygghöjden på golvkonstruktionen reduceras således kraftigt, vilket kan utnyttjas genom att sänka golvnivån.
  • Pordränskivan läggs direkt på avjämnad komprimerad mark.
    - Detta spar in på tid, arbete och pengar till utgrävning och gör att inköp av dräneringsmaterial inte är nödvändigt. Härmed reduceras också transporterna, vilket även det påverkar miljön.
  • Renovering med Pordränskivan medför mindre utgrävning, mindre inköp av grusmaterial och betydligt färre materialtransporter.

Kontakta våra tekniska konsulter

De hjälper dig med att hitta den optimala lösningen för ditt projekt.

Kontakta oss på 0771 48 9000
eller
info@byggros.se