Geomembran Byggros


Prefabricerade uppsamlingsmagasin för dagvatten

Effektiva prefabricerade klimatsäkringar som levereras färdiga direkt till byggarbetsplatsen

Prefabricerade dagvattenmagasin


Byggros erbjuder prefabricerade uppsamlingsmagasin för dagvatten med inspektions- och rengöringsåtkomst. In- och utloppsuttag fås med valfri placering och dimension. Uppsamlingsmagasinet säkerställer snabb, enkel och effektiv dagvattenhantering. Magasinet levereras tryckprovat och har integrerade lyftskenor, vilket garanterar en enkel och säker hantering på byggarbetsplatsen.​​​​​​​Uppbyggnad av magasinetMagasinet är konstruerat av konventionella dagvattenmagasin med en integrerad lyftram som säkerställer en korrekt hantering av det färdiga magasinet på byggarbetsplatsen. Uppsamlingmagasinet är utformat med integrerad inspektion och rengöring samt in- och utloppsanslutning med valfri placering och dimension.

Det är möjligt att prefabricera magasin med en volym på upp till ca 80 m3/enhet. Dimensionen är dock begränsad med en maximal bredd av 3,3 meter, en maximal höjd av 2 meter och en maximal längd på 12,9 meter. Flera magasin kan serie- eller parallelkopplas för större volymer. Netto volymen är ca. 95% av den yttre dimensionen.

Prefabricering under kontrollerade förhållanden ger 100% densitet

Allt membranarbete på magasinet utförs under kontrollerade förhållanden inomhus. Det innebär att det nu är möjligt att modellera, justera och kontrollera att det täta EPDM-membranet som omger magasinen är 100% täta. Det EPDM-membran vi använder är redan i förväg mycket tät, och skiljer sig avsevärt från de traditionella PE- och PP-membranen. Membranet innehåller inga mjukgörare som avdunstar ut i miljön och detta medför även att membranets täthetsegenskaper bibehålls under mycket lång tid.

Innan uppsamlingsmagasinet skickas till byggarbetsplatsen tryckprovas det och täcks slutligen av ytterligare ett lager av stark skyddsduk.

Enkel hantering och snabb installation på byggarbetsplatsen

När det prefabricerade magasinet är gjort enligt kundens önskemål, körs de direkt från fabrikshallen till byggarbetsplatsen där den är redo att installeras. På så sätt har byggarbetsplatsen potentiellt en ny dagvattendepå innan arbetsdagens slut.

Tidigare skulle det normalt ta 3 till 4 dagar att installera ett magasin beroende på vädret, men med prefabricerade magasin kan det vara igång på en dag. Detta sparar byggprojektet mycket dyrbar tid och projektet kan förkortas, eftersom när magasinet levereras till byggarbetsplatsen, ska det endast installeras i ett hål på en jämn yta som är fri från sten och skarpa föremål. Det är därför inte beroende av väder och vind, och schaktet kan återfyllas  samma dag.

Det färdiga magasinet sänks i ett hål som är endast en meter bredare än själva magasinet. Detta kommer att spara tid och pengar vid grävning, eftersom mycket mindre jord kommer att flyttas jämfört med traditionella lösningar som byggs på plats och kräver ytterligare arbetsutrymme för installatörerna.

Användningsområden

 • Dagvattenmagasin

 • Underjordiska dagvattenmagasin

 • SprinklertankMagasinet packas in

Se hur det prefabricerade magasinet packas in i vattentätt EPDM-membran.

Prefabricerat dagvattenmagasin packas inFördelar med prefabricerat magasin

 • Kort monteringstid, vilket generellt minskar byggtiden
 • Ekonomiskt attraktiv lösning
 • Låg bygghöjd
 • Produktion i Danmark ger stor flexibillitet och möjlighet för kundspecifik dimension (dock maximalt upp till ca. 80 m3)
 • Levereras med förinstallerade in- och utloppsanslutning samt ventilering med mått efter kundens önskemål, dock max. Ø500 mm
 • Levereras med centrummonterade inspektionsaxlar i dimensioner 40 x 40 cm - Antalet bestäms efter önskemål
 • Inbyggda spolkanaler i magasinet samt möjlihet för inte-grerad kameraåtkomst
 • Kan användas för tungt belastade områden
 • 50 års hållbarhet
 • Levereras med trycktest-certifikat som dokumenterar r tätheten av magasinet vid leverans
 • Magasinen kan anslutas seriellt eller parallellt efter önskemål.Kontakta en av våra tekniska konsulter som hjälper dig att hitta den optimala lösningen för just ditt projekt. Du når oss på 0771-48 9000 eller info@byggros.se.
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Byggros på
Tillbaka